Begroting in beeld

Wat gebeurt er voor en achter de schermen als je bijstand, Wmo-ondersteuning of Jeugdhulp nodig hebt? Wat komt daar bij kijken? En: wat kost dat? Op basis van die vragen presenteren we onze begroting dit jaar door de ogen van de mensen over wie het gaat in het sociaal domein. Bekijk hier het hele verhaal. Zo werkt het sociaal.

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Het leven loopt soms anders dan je zou willen. Je kunt te maken krijgen met ingrijpende problemen. Of je hebt vragen. Over kinderen. Opvoeding. Ziekte. Zorg. Werk. Geld. Ouder worden. Kom je er zelf of met je omgeving niet uit, dan zijn er hulpverleners en sociale voorzieningen. En wij van De Dienst; wij adviseren over die voorzieningen. En we organiseren ze ook. We leveren kennis en ondersteuning. Zodat inwoners zelfstandig(er) kunnen wonen, leven en werken. Zo zorgen we ervoor dat sociale ondersteuning wérkt.

Agenda

mei
30
wo
09:00 Bestuursvergadering @ Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Bestuursvergadering @ Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
mei 30 @ 09:00 – 10:00
Openbare bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Agenda: Vaststellen van de agenda Mededelingen Verslag openbare vergadering Algemeen Bestuurd van 19 april 2018 Ingekomen / uitgaande stukken 4. oplegger openbaar 4a.) brief Adviesraad inzake Zorgval Bestuursrapportage 1e kwartaal 2018 Maatwerkvoorzieningen Wmo 2019 6a. Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2019 6b. Bijlage 1 Omschrijving Producten Maatwerkvoorzieningen Wmo Inkoop 2019 6c. Bijlage 2 Onderbouwing bekostigingsvorm Maatwerkvoorzieningen Wmo Klachtenregeling opleidingen 7a. Klachtenregeling opleidingen 7b. Bijlage klachtenregeling opleidingen Jaarverslag 2017 commissie bezwaarschriften 8a. Jaarverslag 2017 commissie bezwaarschriften 8b. Bijlage jaarverslag 2017 commissie bezwaarschriften Rondvraag  
jun
21
do
hele dag Uiterste inleverdatum inkomstenf...
Uiterste inleverdatum inkomstenf...
jun 21 hele dag
Als u een bijstandsuitkering ontvangt, zorgt de Dienst ervoor dat uw uitkering elke maand voor of op de laatste kalenderdag van de maand op uw bankrekening aan u is overgemaakt. Heeft u werk, dan worden uw inkomsten verrekend met uw uitkering. Dat houdt in dat u op tijd uw inkomensgegevens dient op te sturen, zodat wij uw uitkering kunnen berekenen en op tijd uw uitkering kunnen storten. Stuur uw inkomstenformulier op naar: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân t.a.v. Uitkeringsadministratie Postbus 4 8800 AA Franeker.