Aangepaste dienstverlening vanwege de corona-maatregelen. Zo werken wij momenteel: www.sozawe-nw-fryslan.nl/coronavirus

Agenda

dec
23
do
hele dag Inleverdatum inkomsten december ...
Inleverdatum inkomsten december ...
dec 23 hele dag
Als u een bijstandsuitkering ontvangt, zorgt de Dienst ervoor dat uw uitkering elke maand voor of op de laatste kalenderdag van de maand op uw bankrekening aan u is overgemaakt. Heeft u werk, dan worden uw inkomsten verrekend met uw uitkering. Dat houdt in dat u op tijd uw inkomensgegevens dient op te sturen, zodat wij uw uitkering kunnen berekenen en op tijd uw uitkering kunnen storten. Stuur uw inkomstenformulier op naar: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân t.a.v. Uitkeringsadministratie, Postbus 4, 8800 AA Franeker.
dec
25
za
hele dag Kerstmis – Dienst gesloten
Kerstmis – Dienst gesloten
dec 25 – dec 26 hele dag
Met Kerstmis is de Dienst gesloten.

De Dienst Noardwest Fryslân

Het leven loopt soms anders dan je zou willen. Je kunt te maken krijgen met ingrijpende problemen. Of je hebt vragen. Over kinderen. Opvoeding. Ziekte. Zorg. Werk. Geld. Ouder worden. Kom je er zelf of met je omgeving niet uit, dan zijn er hulpverleners en sociale voorzieningen. En wij van De Dienst; wij adviseren over die voorzieningen. En we organiseren ze ook. We leveren kennis en ondersteuning. Zodat inwoners zelfstandig(er) kunnen wonen, leven en werken. Zo zorgen we ervoor dat sociale ondersteuning wérkt.

Dit is het verhaal van De Dienst

De Dienst Noardwest Fryslân is een uitvoeringsorganisatie van: logo's van gemeente harlingen, gemeente terschelling, gemeente vlieland, gemeente waadhoeke