Sluiting Martinihûs per 17-12-18

Begroting in beeld

Wat gebeurt er voor en achter de schermen als je bijstand, Wmo-ondersteuning of Jeugdhulp nodig hebt? Wat komt daar bij kijken? En: wat kost dat? Op basis van die vragen presenteren we onze begroting dit jaar door de ogen van de mensen over wie het gaat in het sociaal domein. Bekijk hier het hele verhaal. Zo werkt het sociaal.

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Het leven loopt soms anders dan je zou willen. Je kunt te maken krijgen met ingrijpende problemen. Of je hebt vragen. Over kinderen. Opvoeding. Ziekte. Zorg. Werk. Geld. Ouder worden. Kom je er zelf of met je omgeving niet uit, dan zijn er hulpverleners en sociale voorzieningen. En wij van De Dienst; wij adviseren over die voorzieningen. En we organiseren ze ook. We leveren kennis en ondersteuning. Zodat inwoners zelfstandig(er) kunnen wonen, leven en werken. Zo zorgen we ervoor dat sociale ondersteuning wérkt.

Agenda

jan
23
wo
hele dag Uiterste inleverdatum inkomstenf...
Uiterste inleverdatum inkomstenf...
jan 23 hele dag
Als u een bijstandsuitkering ontvangt, zorgt de Dienst ervoor dat uw uitkering elke maand voor of op de laatste kalenderdag van de maand op uw bankrekening aan u is overgemaakt. Heeft u werk, dan worden uw inkomsten verrekend met uw uitkering. Dat houdt in dat u op tijd uw inkomensgegevens dient op te sturen, zodat wij uw uitkering kunnen berekenen en op tijd uw uitkering kunnen storten. Stuur uw inkomstenformulier op naar: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân t.a.v. Uitkeringsadministratie Postbus 4 8800 AA Franeker.
09:00 Bestuursvergadering @ Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Bestuursvergadering @ Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
jan 23 @ 09:00 – 10:00
Openbare bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Agenda: Vaststellen van de agenda Mededelingen Verslag openbare vergadering Algemeen Bestuur van 20 december 2018 Ingekomen / uitgaande stukken 4. oplegger openbaar 4a. Brief Provinsje Fryslân – Jaarrekening 2017 en Begroting 2019  Ledenraadpleging genormaliseerde CAO per 01-01-2020 Vaststellen regeling mobiele telefoon en laptop 7a. Vaststellen regeling mobiele telefoon en laptop 7b. Bijlage 1 – besluit regeling mobiele telefoon en laptop 7c. Bijlage 2 – gebruikersovereenkomsten e.d Eigen bijdrage voor de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp (AV-HH) in 2019 8a. Eigen bijdrage algemene voorziening HH 2019 8b. Bijlage 1 – verschillende bijdragen AV-HH 8c. Bijlage 2 – overzicht financiële consequenties abonnementstarief op kosten algemene voorziening Huishoudelijke Hulp 2019 In tegenstelling tot eerdere berichtgeving komt punt  5: ‘Werkvoucherregeling’  te vervallen, deze zal in het AB van februari worden behandeld.
feb
20
wo
hele dag Uiterste inleverdatum inkomstenf...
Uiterste inleverdatum inkomstenf...
feb 20 hele dag
Als u een bijstandsuitkering ontvangt, zorgt de Dienst ervoor dat uw uitkering elke maand voor of op de laatste kalenderdag van de maand op uw bankrekening aan u is overgemaakt. Heeft u werk, dan worden uw inkomsten verrekend met uw uitkering. Dat houdt in dat u op tijd uw inkomensgegevens dient op te sturen, zodat wij uw uitkering kunnen berekenen en op tijd uw uitkering kunnen storten. Stuur uw inkomstenformulier op naar: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân t.a.v. Uitkeringsadministratie Postbus 4 8800 AA Franeker.