Agenda

mei
29
wo
09:00 Bestuursvergadering @ Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Bestuursvergadering @ Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
mei 29 @ 09:00 – 10:00
Openbare bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Agenda: Vaststellen van de agenda Mededelingen Verslag openbare vergadering Algemeen Bestuur van 10 april 2019 3. 2019 04 10 verslag AB openbaar concept Ingekomen / uitgaande stukken – Jaarverslag klachtenafhandeling 4. oplegger AB openbaar 29 05 2019 4.a. Adviesnota MT jaarverslag klachtafhandeling 2018 4.b. Jaarverslag klachtafhandeling 2018. –  Brief Adviesraad: Invulling vacatures 4.c. Brief invulling vacatures ASD Burap 1 5. Advies bestuursrapportage januari – maart 2019 5.a Bestuursrapportage januari tm maart 2019 Rondvraag
jun
20
do
hele dag Uiterste inleverdatum inkomstenf...
Uiterste inleverdatum inkomstenf...
jun 20 hele dag
Als u een bijstandsuitkering ontvangt, zorgt de Dienst ervoor dat uw uitkering elke maand voor of op de laatste kalenderdag van de maand op uw bankrekening aan u is overgemaakt. Heeft u werk, dan worden uw inkomsten verrekend met uw uitkering. Dat houdt in dat u op tijd uw inkomensgegevens dient op te sturen, zodat wij uw uitkering kunnen berekenen en op tijd uw uitkering kunnen storten. Stuur uw inkomstenformulier op naar: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân t.a.v. Uitkeringsadministratie Postbus 4 8800 AA Franeker.
Vacature-advertentie. volledige tekst op https://www.werkeninfriesland.nl/vacature/adviseur-wmo-en-jeugdwet-6/
Vacature-advertentie. volledige tekst op https://www.werkeninfriesland.nl/vacature/junior-controller/

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Het leven loopt soms anders dan je zou willen. Je kunt te maken krijgen met ingrijpende problemen. Of je hebt vragen. Over kinderen. Opvoeding. Ziekte. Zorg. Werk. Geld. Ouder worden. Kom je er zelf of met je omgeving niet uit, dan zijn er hulpverleners en sociale voorzieningen. En wij van De Dienst; wij adviseren over die voorzieningen. En we organiseren ze ook. We leveren kennis en ondersteuning. Zodat inwoners zelfstandig(er) kunnen wonen, leven en werken. Zo zorgen we ervoor dat sociale ondersteuning wérkt.