Ga naar pagina inhoud

IOAW-uitkering

Ben je na je 50e werkloos geworden? En heb je langer dan drie maanden WW ontvangen, maar heb je daar nu geen recht meer op? Of ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt, maar heb je geen recht meer op een (volledige) WGA-uitkering of WIA-uitkering? Dan heb je misschien recht op een IOAW-uitkering. IOAW staat voor Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers.

Hoogte van een IOAW-uitkering

De hoogte van een IOAW-uitkering hangt af van verschillende zaken:

  • De hoogte van de WW-uitkering die je ontving
  • Je loonheffingskorting
  • Je  woon- en gezinssituatie
  • Eventuele andere inkomsten naast je uitkering van jou en je partner, als je die hebt.

Het maakt niet uit hoe hoog je vermogen is. Ook de overwaarde in je woning is niet van belang.

Maximale uitkering per maand

In de tabel staan de maximale IOAW-bedragen per maand, inclusief vakantietoeslag. Deze bedragen gelden per 1 januari 2024. Jouw uitkering kan lager zijn door de zaken die hierboven genoemd staan.

Maximale bruto uitkering
per maand
Maximale netto uitkering
per maand
Alleenstaanden van 23 jaar of ouder€ 1.591,24€ 1.283,83
Gehuwden/samenwonenden, beiden 21 jaar of ouder€ 2.017,64€ 1.834,04
Alleenstaande met kostendelers€ 1.008,82€ 917,02

Rechten en plichten bij een IOAW-uitkering

Bij een IOAW-uitkering horen rechten en plichten. Zo moet je veranderingen die invloed hebben op de hoogte van je uitkering altijd binnen vijf dagen aan ons doorgeven. En je moet je best doen om weer aan het werk te gaan. Bij de start van je uitkering maak je daar afspraken over met je contactpersoon bij De Dienst.

Een IOAW-uitkering aanvragen

Je kunt een IOAW-uitkering aanvragen via www.werk.nl van UWV. Op de pagina Zo vraag je een uitkering aan lees je meer over hoe het aanvraagproces verder verloopt.

Heb je hier vragen over?

Stel je vraag aan De Dienst

Mail ons op contact@sozawe-nw-fryslan.nl
Of neem op een andere manier contact met ons op.

Ben je al bekend bij De Dienst?

Dan kun je ook altijd contact opnemen met je casemanager.