Ga naar pagina inhoud

Als je een uitkering ontvangt

Als je een uitkering ontvangt, heb je een aantal rechten en plichten. Daar maken we afspraken over bij het begin van je uitkering. Een aantal van die afspraken leggen we hieronder uit.

Geef wijzigingen op tijd door

Als je een uitkering ontvangt, moet je veranderingen doorgeven die invloed hebben op de hoogte van je uitkering. Zo voorkom je dat je te veel of te weinig bijstand ontvangt. Als je te veel bijstand ontvangt, moet je dat altijd terugbetalen.

Doe je best om weer aan het werk te gaan

Als je een uitkering hebt, moet je je best doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan of ander inkomen te vinden. Samen met jou bekijken we wat jij nodig hebt om (weer) aan het werk te gaan. We maken afspraken over wat je gaat doen. Het nakomen van die afspraken is een verplichting die hoort bij je uitkering.

Op vakantie met een uitkering

Ga je op vakantie? Of ben je om een andere reden meer dan vier weken niet op je woonadres? Dan moet je dat aan ons doorgeven.  

Hou hier rekening mee als je op vakantie gaat: 

  • Meld vier weken vóór je vertrekt dat je op vakantie gaat en hoe lang. Dat kan met ons  wijzigingsformulier of rechtstreeks aan je contactpersoon  
  • Heb je ook een contactpersoon bij Pastiel? Dan moet je je vakantie ook aan hem of haar doorgeven.  
  • Je mag vier weken per kalenderjaar naar het buitenland. Ben je langer in het buitenland? Dan moeten we je uitkering verlagen of stopzetten.  

Beslag op je uitkering

Als je een rekening niet op tijd betaalt, kan een schuldeiser via een deurwaarder beslag leggen op je uitkering. Zo wordt je schuld (gedeeltelijk) afbetaald.

De beslagvrije voet: het bedrag dat je zelf mag houden

Je hebt geld nodig om je vaste lasten te betalen. Er mag daarom nooit beslag gelegd worden op de hele uitkering. Je mag een deel van je uitkering houden. Het gedeelte dat je zelf mag houden heet de beslagvrije voet. Op www.uwbeslagvrijevoet.nl kun je berekenen hoe hoog de beslagvrije voet is in jouw situatie.

Meerdere beslagen

Liggen er meerdere beslagen op je uitkering? Dan heb je voor alle beslagen één centraal aanspreekpunt: de coördinerend deurwaarder. Dit is de deurwaarder die als eerste beslag heeft gelegd. Heb je vragen over je beslagen, dan kun je contact opnemen met deze deurwaarder.

Heb je vragen over beslag op je uitkering?

Heeft de Dienst beslag gelegd op je uitkering en heb je vragen? Neem dan contact met ons op en vraag naar de debiteurenadministratie.

Je uitkering stoppen

We stoppen je uitkering:

  • als je verhuist naar een andere gemeente buiten Noordwest-Friesland. Als het nodig is kun je in je nieuwe gemeente weer een uitkering aanvragen 
  • als je andere inkomsten hebt die even hoog of hoger zijn dan jouw bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld doordat je (meer) gaat werken of doordat je gezinssituatie verandert. 
  • als je je niet houdt aan de afspraken en verplichtingen die horen bij een uitkering. 

Het is belangrijk om veranderingen in je inkomen of persoonlijke situatie binnen vijf werkdagen aan ons door te geven. We kunnen je uitkering dan op tijd stopzetten. Als je te veel bijstand gekregen hebt, moet je dat altijd terugbetalen.

Stel je vraag bij De Dienst

Mail ons op contact@sozawe-nw-fryslan.nl
Of neem op een andere manier contact met ons op.

Ben je al bekend met De Dienst

Dan kan je ook altijd contact opnemen met je casemanager