Ga naar pagina inhoud

De Energietoeslag

Nieuws per 9 februari 2023:

 • Heb jij in 2022 de Energietoeslag van De Dienst ontvangen? Dan krijg je rond 15 februari 2023 € 500 extra energietoeslag. Je hoeft hier niets voor te doen.
 • Heb jij in 2022 geen Energietoeslag ontvangen, maar had je wel een laag inkomen? Dan kun je Energietoeslag voor 2022 nog tot 30 april 2023 aanvragen. Controleer verderop op deze pagina of je aan de voorwaarden voldoet. Aanvragen kan tot en met 30 april 2023.
 • Later in 2023 komt er misschien nog meer Energietoeslag. De Rijksoverheid en je gemeente moeten nog beslissen wie daar recht op heeft.
 • Heb jij een laag inkomen en kun je je energierekeningen van oktober 2022 tot en met maart 2023 niet betalen? Ook al heb je een Energietoeslag ontvangen? Dan kun je sinds 7 februari 2023 terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Als je aan de voorwaarden voldoet, kan het Noodfonds een deel van je energierekening betalen. Meer informatie vind je op www.noodfondsenergie.nl.

Wat is de Energietoeslag?

De Energietoeslag is een tegemoetkoming voor de stijging van de energiekosten voor mensen met een laag inkomen. De totale hoogte van de Energietoeslag in 2022 was € 1.300. In 2023 komt er weer een Energietoeslag.

De Energietoeslag 2022

 • Heb jij in 2022 geen Energietoeslag ontvangen, maar had je in december 2022 wel een laag inkomen? Dan kun je Energietoeslag voor 2022 nog tot en met 30 april 2023 aanvragen.
 • Heb jij een aanvraag ingediend voor de Energietoeslag 2022, maar heb je nog niets gehoord? We verwerken je aanvraagformulier zo snel mogelijk. Heb je acht weken na je aanvraag nog geen reactie van ons gekregen? Dan kun je contact met ons opnemen.

De Energietoeslag 2023

In 2023 komt er weer een Energietoeslag. Jouw gemeente bepaalt wie recht heeft op de nieuwe Energietoeslag 2023. Je gemeente moet daarvoor wachten op richtlijnen van de Rijksoverheid. Dat kost tijd. Veel mensen hebben nu te maken met hoge energiekosten. Daarom mogen gemeenten nu alvast € 500 uitbetalen.

We betalen € 500 van de Energietoeslag 2023 automatisch uit aan iedereen die in 2022 ook de Energietoeslag ontvangen heeft. Als er later in 2023 meer Energietoeslag komt, dan kunnen daarvoor andere voorwaarden gaan gelden. Zodra je gemeente daar een beslissing over genomen heeft, vermelden we dat op deze website. We verwachten dat we pas na de zomer meer kunnen vertellen over de voorwaarden voor de Energietoeslag 2023.

Kun jij de Energietoeslag voor 2022 nog aanvragen?

Controleer hieronder de voorwaarden en hoe hoog je inkomen in jouw situatie mag zijn.

Ontdek of je in aanmerking komt voor de Energietoeslag 2022

Je hebt mogelijk recht:

 • Als je in december 2022 in de gemeente Harlingen, Terschelling, Vlieland of Waadhoeke woonde.
 • Als je inkomen in december 2022 lager was dan 130% van de hoogte van het sociaal minimum. Dat kun je verderop op deze pagina controleren.
 • Als je in december 2022 zelfstandig woonde en maandelijks kosten voor gas en elektriciteit betaalde.
Denk je dat je recht hebt? Energietoeslag aanvragen

Je hebt geen recht:

 • Als je in december 2022 jonger was dan 18 jaar
 • Als je in december 2022 in een instelling woonde of gedetineerd was.
 • Als je de Energietoeslag al van een andere gemeente ontvangen hebt.
 • Als je inkomen in december 2022 hoger was dan 130% van de hoogte van het sociaal minimum. Dat kun je verderop op deze pagina controleren.

Hoe hoog mag je inkomen zijn ?

Het hangt van je woonsituatie en leeftijd af hoe hoog je inkomen mag zijn voor de Energietoeslag. Het maakt niet uit of je een uitkering hebt, of een inkomen uit werk.

Voor het aanvragen van de Energietoeslag gaat het om het inkomen dat je had in december 2022. Hieronder kun je zien hoe hoog jouw inkomen in jouw situatie in december 2022 mocht zijn. Het gaat om netto bedragen. Heb je een partner? Tel dan het inkomen van jezelf en je partner bij elkaar op.

Deze vormen van inkomen moet je meetellen bij het berekenen van je inkomen in december 2022:
 • Inkomen uit werk (uw salaris of inkomsten als zelfstandige/ondernemer)
 • Het vakantiegeld dat iedere maand voor u gereserveerd wordt
 • Het bedrag dat u maandelijks opbouwt voor een Eindejaarsuitkering of 13e maand
 • Uitkeringen (bijvoorbeeld Wajong, Wia, WW, Studiefinanciering etc.)
 • Partneralimentatie
 • Heffingskortingen van de Belastingdienst.
 • Inkomsten uit verhuur
 • Inkomsten uit aandelen
 • Heb je recht op studiefinanciering? Dan telt ook het bedrag mee waar je recht op hebt. Het maakt niet uit of je de studiefinanciering ook daadwerkelijk ontvangt.

Had je in december wisselende inkomsten? Vul dan het gemiddelde netto inkomen van de maanden oktober, november en december 2022 in. Was je zelfstandig ondernemer? Vul dan het geschatte gemiddelde netto maandinkomen over het hele jaar 2022 in.

Twijfel je of je recht hebt op de Energietoeslag?

Je kunt altijd contact met ons opnemen als je twijfelt of je recht hebt op de Energietoeslag. We denken met je mee en kunnen je vertellen of het zin heeft om een aanvraagformulier in te dienen. Je kunt de toeslag voor 2022 nog aanvragen tot en met 30 april 2023.

Vraag hulp bij financiële problemen

Heb je financiële vragen of problemen door energiekosten of door andere oorzaken? Neem dan contact op met De Dienst of met het Gebiedsteam van je gemeente. Samen kijken we wat jij nodig hebt.

De informatie op deze pagina geeft je geen recht op de Energietoeslag

We kunnen pas beoordelen of je echt in aanmerking komt voor de Energietoeslag als je een aanvraag ingediend hebt.

De Dienst betaalt namens jouw gemeente

De Dienst zorgt voor de betaling van de Energietoeslag aan inwoners van de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke.

Twijfel je of je hier recht op hebt?

Stel je vraag bij De Dienst

Mail ons op contact@sozawe-nw-fryslan.nl
Of neem op een andere manier contact met ons op.

Ben je al bekend met De Dienst?

Dan kan je ook altijd contact opnemen met je casemanager.