Ga naar pagina inhoud

De Energietoeslag

Er is een nieuwe Energietoeslag van € 800. De Energietoeslag is een tegemoetkoming voor de stijging van de energiekosten voor mensen met een laag inkomen. De regels en voorwaarden voor de nieuwe Energietoeslag zijn veranderd. Op deze pagina leggen we uit wat dat voor jou betekent.

De colleges van gemeente Harlingen en Waadhoeke hebben op 28 november 2023 de nieuwe voorwaarden voor de Energietoeslag vastgesteld. Op 5 december 2023 beslissen de colleges van Terschelling en Vlieland ook over deze voorwaarden.

Heb jij in het voorjaar 2023 € 500 Energietoeslag ontvangen?

De voorwaarden voor de nieuwe Energietoeslag zijn veranderd. Wij controleren de gegevens van iedereen die in het voorjaar al € 500 Energietoeslag ontvangen heeft.

 • Voldoe je volgens onze informatie aan de nieuwe voorwaarden? Dan ontvangt je eind december automatisch € 800. We sturen je daar halverwege december een brief over.
 • Kunnen we niet beoordelen of je weer aan de nieuwe voorwaarden voldoet? Dan sturen we je daar halverwege december een brief over. Denk je dat je weer recht hebt op de Energietoeslag? Dan kun je vanaf 2 januari 2024 een aanvraag voor de Energietoeslag indienen.
 • Voldoe je volgens onze informatie niet aan de nieuwe voorwaarden? Dan kun je geen Energietoeslag meer krijgen. We sturen je daar halverwege december een brief over.

Heb jij nog nooit Energietoeslag ontvangen?

Verderop op deze pagina kun je controleren of je aan de voorwaarden voor de Energietoeslag voldoet. Kijk daarvoor naar jouw situatie in de maanden september, oktober, november en december 2023. In welke van die vier maanden was je inkomen het laagst? Die maand noemen we je peilmaand. Controleer of jij in je peilmaand aan alle voorwaarden voor de Energietoeslag voldeed.

Voldeed je in jouw peilmaand aan de voorwaarden? Dan kun je vanaf 2 januari 2024 een aanvraag indienen voor de Energietoeslag.

Ontdek of je in aanmerking komt voor de Energietoeslag

Je hebt mogelijk recht:

 • Als je in jouw peilmaand in de gemeente Harlingen, Terschelling, Vlieland of Waadhoeke woonde.
 • Als je inkomen in jouw peilmaand lager was dan 130% van de hoogte van het sociaal minimum. Dat kun je verderop op deze pagina controleren.
 • Als je in jouw peilmaand zelfstandig woonde en maandelijks kosten voor gas en elektriciteit betaalde.
Denk je dat je recht hebt? Aanvragen kan vanaf 2 januari 2024.

Je hebt geen recht:

 • Als je op 31 december 2023 jonger bent dan 21 jaar
 • Als je in jouw peilmaand in een instelling woonde.
 • Als je in jouw peilmaand student was.
 • Als je de Energietoeslag in de periode september tot en met december 2023 al van een andere gemeente ontvangen hebt.

Hoe hoog mag je inkomen zijn ?

Het hangt van je woonsituatie en leeftijd af hoe hoog je inkomen mag zijn voor de Energietoeslag. Het maakt niet uit of je een uitkering hebt, of een inkomen uit werk.

Vergelijk het inkomen in je peilmaand met het bedrag achter jouw gezinssituatie in de tabel verderop op deze pagina. Het gaat om netto bedragen. Heb je een partner? Tel dan het inkomen van jezelf en je partner bij elkaar op.

Deze vormen van inkomen moet je meetellen bij het berekenen van je inkomen:
 • Inkomen uit werk (je salaris of inkomsten als zelfstandige/ondernemer)
 • Het vakantiegeld dat iedere maand voor je gereserveerd wordt
 • Het bedrag dat je maandelijks opbouwt voor een Eindejaarsuitkering of 13e maand
 • Uitkeringen (bijvoorbeeld Wajong, Wia, WW, pensioen, AOW, lijfrente etc.)
 • Partneralimentatie en kinderalimentatie
 • Heffingskortingen van de Belastingdienst.
 • Inkomsten uit verhuur
 • Inkomsten uit aandelen
Ben je zelfstandig ondernemer?

Ben je ZZP-er? Vul dan het gemiddelde netto maandinkomen over het hele jaar 2023 in. Zo bereken je je gemiddelde maandinkomen:

 • je winst (je totale jaaromzet 2023 exclusief btw)
 • minus je bedrijfskosten (exclusief btw)
 • minus 17% belasting
 • Deel het resultaat door 12.

Stuur als bewijs je jaarrekening 2023 mee.

Gezinssituatie Leeftijd Maximaal inkomen per maand,
inclusief gereserveerd vakantiegeld
Gehuwd/samenwonend
met kinderen
Eén van beide partners is jonger dan 21 jaar € 1.972,06
Beide partners zijn 21 jaar of ouder, tot de AOW-gerechtigde leeftijd € 2.259,43
Een of beide partners zijn ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd € 2.396,68
Gehuwd/samenwonend
zonder kinderen
Eén van beide partners is jonger dan 21 jaar € 1.520,18
Beide partners zijn 21 jaar of ouder, tot de AOW-gerechtigde leeftijd € 2.259,43
Een of beide partners zijn ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd € 2.396,68
Alleenstaande
met of zonder kinderen
21 jaar of ouder, maar nog geen AOW € 1.581,61
Ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd € 1.764,96
Twijfel je of je recht hebt op de Energietoeslag?

Je kunt altijd contact met ons opnemen als je twijfelt of je recht hebt op de Energietoeslag. We denken met je mee en kunnen je vertellen of het zin heeft om een aanvraagformulier in te dienen. Je kunt de toeslag nog aanvragen tot en met 31 mei 2024.

Vraag hulp bij financiële problemen

Heb je financiële vragen of problemen door energiekosten of door andere oorzaken? Neem dan contact op met De Dienst of met het Gebiedsteam van je gemeente. Samen kijken we wat jij nodig hebt.

De informatie op deze pagina geeft je geen recht op de Energietoeslag

We kunnen pas beoordelen of je echt in aanmerking komt voor de Energietoeslag als je een aanvraag ingediend hebt.

De Dienst betaalt namens jouw gemeente

De Dienst zorgt voor de betaling van de Energietoeslag aan inwoners van de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke.

Twijfel je of je hier recht op hebt?

Stel je vraag bij De Dienst

Mail ons op contact@sozawe-nw-fryslan.nl
Of neem op een andere manier contact met ons op.

Ben je al bekend met De Dienst?

Dan kan je ook altijd contact opnemen met je casemanager.