Ga naar pagina inhoud

Individuele Inkomenstoeslag

Als je drie jaar of langer een laag inkomen hebt, kun je een extra toeslag aanvragen. Deze toeslag heet de Individuele inkomenstoeslag (IIT).

De hoogte van de Individuele inkomenstoeslag

De hoogte van toeslag hangt af van jouw persoonlijke situatie. In 2022 zijn dit de bedragen:

  • € 266,00 voor een alleenstaande
  • € 343,00 voor een alleenstaande ouder
  • € 381,00 voor gehuwden.

De hoogte van de toeslag wijzigt ieder jaar.

Voor wie is de individuele inkomenstoeslag?

Het hangt van je inkomen en je woonplaats af of je recht hebt op de toeslag. Het maakt niet uit of je een uitkering hebt, of een laag inkomen uit werk. Selecteer hieronder je gemeente om te zien hoe hoog jouw inkomen per maand mag zijn. De bedragen zijn inclusief gereserveerd vakantiegeld.

Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag moet je inkomen lager zijn dan:

Jouw situatie Maximaal inkomen per maand
Getrouwd/samenwonend: € 1.637,56
Alleenstaand: € 1.146,30
Alleenstaande in een inrichting: € 362,96

Deel je je woning met één of meer volwassenen (behalve je partner)? Dan kun je kosten delen. Daarom gelden voor jou onderstaande bedragen. Meer informatie over kosten delen staat op Hoe hoog is een bijstandsuitkering?

Jouw situatie Maximaal inkomen per maand
Tweepersoonshuishouden: € 818,78
Driepersoonshuishouden: € 709,61
Vierpersoonshuishouden: € 655,02
Vijfpersoonshuishouden: € 622,27

Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag moet je inkomen lager zijn dan:

Jouw situatie Maximaal inkomen per maand
Getrouwd/samenwonend: € 1.715,54
Alleenstaand: € 1.200,88
Alleenstaande in een instelling: € 380,25

Deel je je woning met één of meer volwassenen (behalve je partner)? Dan kun je kosten delen. Daarom gelden voor jou onderstaande bedragen. Meer informatie over kosten delen staat op Hoe hoog is een bijstandsuitkering?

Jouw situatie Maximaal inkomen per maand
Tweepersoonshuishouden: € 857,77
Driepersoonshuishouden: € 743,40
Vierpersoonshuishouden: € 686,22
Vijfpersoonshuishouden: € 651,90

Ontdek of je in aanmerking komt voor de individuele inkomenstoeslag

Je hebt mogelijk recht:

  • Als je in de gemeente Harlingen, Terschelling, Vlieland of Waadhoeke woont
  • Als je drie jaar of langer een laag inkomen hebt
  • Als je in de afgelopen 12 maanden nog geen individuele inkomenstoeslag ontvangen hebt
Denk je dat je recht hebt? De toeslag aanvragen

Je hebt geen recht:

  • Als je jonger dan 21 jaar bent of als je recht hebt op AOW
  • Als je studeert of in de afgelopen zes maanden een opleiding gevolgd hebt
  • Als je uitkering in het afgelopen jaar verlaagd is
  • als je vermogen hoger is dan € 13.010 (voor gehuwden en alleenstaande ouders) of € 6.505 (voor alleenstaanden)
Twijfel je? Neem contact op

De informatie op deze pagina geeft je geen recht op de vergoeding

We kunnen pas beoordelen of je echt in aanmerking komt voor deze vergoeding als je een aanvraag ingediend hebt en bewijsstukken aangeleverd hebt.

Veelgestelde vragen over de individuele inkomenstoeslag

Na je aanvraag ontvang je van ons een bevestiging dat wij je aanvraag hebben ontvangen. Dit ontvang je via de mail of via de post.

We laten je binnen uiterlijk acht weken weten of je aanvraag is goedgekeurd, afgewezen, of dat we nog belangrijke informatie missen. We doen altijd ons best om je aanvraag sneller te behandelen.

Een laag inkomen is een inkomen op bijstandsniveau. Dat noemen we ook wel het sociaal minimum. Dat is het bedrag dat je volgens de overheid minimaal per maand nodig hebt om van te leven. Het hangt van je persoonlijke situatie af hoe hoog het sociaal minimum voor jou is. Het maakt bijvoorbeeld uit hoe oud je bent, en of je kinderen hebt.

Op de pagina Hoe hoog is een bijstandsuitkering? staat welk bedrag hoort bij jouw situatie.

Voor de bijstand en een de meeste regelingen geldt dat je vermogen niet hoger mag zijn dan een bepaald bedrag. Dit bedrag noemen we de vermogensgrens of het vrij te laten vermogen. De hoogte van dit bedrag hangt af van jouw persoonlijke situatie. Het bedrag verandert ieder jaar in januari. Op De regels rond vermogen staat het bedrag dat nu voor jou geldt.

Twijfel je of je hier recht op hebt?

Stel je vraag bij De Dienst

Mail ons op contact@sozawe-nw-fryslan.nl
Of neem op een andere manier contact met ons op.

Ben je al bekend met De Dienst?

Dan kan je ook altijd contact opnemen met je casemanager