Ga naar pagina inhoud

Inkomsten naast je uitkering

Heb je een bijstandsuitkering en ontvang je ook andere inkomsten? Bijvoorbeeld salaris of een andere uitkering? Dan moet je deze extra inkomsten altijd doorgeven aan De Dienst. De hoogte van je inkomsten bepaalt de hoogte van je uitkering in die maand.

Ga je extra inkomsten ontvangen?

Ga je andere inkomsten ontvangen? Geef dit dan binnen vijf werkdagen aan ons door met een wijzigingsformulier.

Zijn je inkomsten elke maand anders?

Heb je wisselende inkomsten? Bijvoorbeeld omdat je niet elke maand even veel uren werkt? Dan moet je iedere maand een inkomstenformulier invullen. Dat moet ook in de maanden waarin je geen extra inkomsten ontvangt. We kunnen je uitkering pas uitbetalen als we je inkomstenformulier met bijbehorende extra informatie (zoals je loonstrook) ontvangen hebben.

Inleverdata

Let goed op de datum waarop je je inkomstenformulier op moet sturen. Als je het formulier later opstuurt, kunnen we je uitkering pas later uitbetalen.

We kunnen je uitkering en salaris in één keer uitbetalen

Als je parttime werkt, vullen we je salaris vanuit de bijstand aan tot bijstandsniveau. We kunnen de hoogte van je bijstand pas berekenen als we weten hoeveel salaris je die maand ontvangt. Daardoor ontvang je je salaris en je uitkering niet tegelijk. Dat kan lastig zijn, omdat je rekeningen misschien wel allemaal tegelijk betaald moeten worden.

Onze surplusregeling kan je helpen. We betalen dan iedere maand op de laatste werkdag van de maand een bedrag uit ter hoogte van je bijstandsnorm. Je werkgever betaalt jouw salaris aan ons. Jij hoeft geen inkomstenformulieren meer in te leveren. Wil je deze regeling gebruiken? Laat dit weten aan je inkomensconsulent, of neem contact met ons op.

Ontvang je binnenkort geen extra inkomsten meer?

Stoppen je extra inkomsten? Geef dat aan ons door met een wijzigingsformulier.

Heb je een vraag of twijfel je?

Stel je vraag bij De Dienst

Mail ons op contact@sozawe-nw-fryslan.nl
Of neem op een andere manier contact met ons op.

Ben je al bekend met De Dienst?

Dan kun je ook altijd contact opnemen met je casemanager.