Ga naar pagina inhoud

Inleverdata inkomsten en uitbetaaldata uitkering

We zorgen ervoor dat je uitkering iedere maand op de laatste werkdag van de maand op je rekening staat.

Heb je wisselende inkomsten naast je uitkering? Bijvoorbeeld omdat je niet elke maand even veel uren werkt? Dan moet je iedere maand een inkomstenformulier invullen. Dat moet ook als je een keer een maand geen extra inkomsten ontvangt. We kunnen je uitkering pas uitbetalen als we je inkomstenformulier ontvangen hebben.

Heb je inkomsten naast je uitkering? Lever je inkomstenformulier dan iedere maand vóór deze datum bij ons in:Wij zorgen dat je uitkering uiterlijk op deze dagen op je rekening staat:
januari maandag 23 januari 2023dinsdag 31 januari 2023
februarimaandag 20 februari 2023 dinsdag 28 februari 2023
maartdonderdag 23 maart 2023vrijdag 31 maart 2023
aprildonderdag 20 april 2023vrijdag 28 april 2023
meidinsdag 23 mei 2023woensdag 31 mei 2023
junidonderdag 22 juni 2023vrijdag 30 juni 2023
julidonderdag 20 juli 2023maandag 31 juli 2023
augustuswoensdag 23 augustus 2023donderdag 31 augustus 2023
septemberdonderdag 21 september 2023vrijdag 29 september 2023
oktobermaandag 23 oktober 2022dinsdag 31 oktober 2023
novemberwoensdag 22 november 2023donderdag 30 november 2023
decemberwoensdag 20 december 2023vrijdag 29 december 2023