Ga naar pagina inhoud

Inleverdata inkomsten en uitbetaaldata uitkering

We zorgen ervoor dat je uitkering iedere maand op de laatste werkdag van de maand op je rekening staat.

Heb je wisselende inkomsten naast je uitkering? Bijvoorbeeld omdat je niet elke maand even veel uren werkt? Dan moet je iedere maand een inkomstenformulier invullen. Dat moet ook als je een keer een maand geen extra inkomsten ontvangt. We kunnen je uitkering pas uitbetalen als we je inkomstenformulier ontvangen hebben.

Heb je inkomsten naast je uitkering? Lever je inkomstenformulier dan iedere maand vóór deze datum bij ons in:Wij zorgen dat je uitkering uiterlijk op deze dagen op je rekening staat:
januari dinsdag 23 januari 2024woensdag 31 januari 2024
februariwoensdag 21 februari 2024donderdag 29 februari 2024
maartdonderdag 21 maart 2024vrijdag 29 maart 2024
aprilmaandag 22 april 2024dinsdag 30 april 2024
meidonderdag 23 mei 2024vrijdag 31 mei 2024
junivrijdag 21 juni 2024vrijdag 28 juni 2024
julidinsdag 23 juli 2024woensdag 31 juli 2024
augustusdonderdag 22 augustus 2024vrijdag 30 augustus 2024
septembervrijdag 20 september 2024maandag 30 september 2024
oktoberwoensdag 23 oktober 2024donderdag 31 oktober 2024
novemberdonderdag 21 november 2024vrijdag 29 november 2024
decembervrijdag 20 december 2024dinsdag 31 december 2024