Ga naar pagina inhoud

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als je een laag inkomen en vermogen hebt, hoef je de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen niet te betalen. Je kunt dan kwijtschelding aanvragen.

Woon je in gemeente Harlingen, Terschelling of Waadhoeke? Dan kun je terecht bij het Noordelijk Belastingkantoor. Woon je in gemeente Vlieland? Dan kun je contact opnemen met de gemeente.

Stel je vraag bij De Dienst

Mail ons op contact@sozawe-nw-fryslan.nl
Of neem op een andere manier contact met ons op.

Ben je al bekend met De Dienst?

Dan kan je ook altijd contact opnemen met je casemanager.