Ga naar pagina inhoud

De hoogte van een bijstandsuitkering

De hoogte van een bijstandsuitkering hangt af van je leeftijd, met wie je samenwoont, en of je kinderen hebt. Selecteer hieronder de situatie die voor jou geldt om te zien welk bijstandsbedrag bij jouw situatie hoort.

Kostendelers

Deel je je woning met één of meer personen van 27 jaar of ouder?

Als je je woning deelt met meerdere mensen, dan kunnen je de woonkosten delen met die medebewoners en ontvang je een lagere bijstandsuitkering. Is dit voor jou van toepassing? Kijk dan bij bijstandsbedragen voor kostendelers.

De volgende personen tellen niet mee als kostendelers:
  • Je partner
  • Alle medebewoners die jonger zijn dan 27 jaar
  • Huurders die een huurcontract bij je hebben (behalve familie in de 1e en 2e graad: zij tellen wel mee als kostendeler)
  • BBL-studenten en studenten die recht hebben op studiefinanciering (WSF of WTOS)

Bijstandsbedragen per situatie

Heb je hier vragen over?

Stel je vraag bij De Dienst

Mail ons op contact@sozawe-nw-fryslan.nl
Of neem op een andere manier contact met ons op.

Ben je al bekend met De Dienst

Dan kan je ook altijd contact opnemen met je casemanager