Ga naar pagina inhoud

Zo vraag je een uitkering aan

Ben je ouder of jonger dan 27 jaar? Dat maakt uit voor je aanvraag van een bijstandsuitkering.

Ben je 27 jaar of ouder?

Ben je 27 jaar of ouder, en heb je nog geen recht op AOW? Dan kun je zo een bijstandsuitkering of IOAW-uitkering aanvragen:

 • Dien een aanvraag in op werk.nl
 • We nodigen je uit voor twee gesprekken:
  • een gesprek over wat je nodig hebt om (weer) aan het werk te gaan.
  • een gesprek over je uitkeringsaanvraag.
 • We beoordelen je uitkeringsaanvraag zo snel mogelijk. Als het niet lukt om je aanvraag binnen vier weken te beoordelen, dan kun je misschien een voorschot krijgen. Je kunt dit bespreken met de medewerker die je uitkeringsaanvraag behandelt.

Je hebt hier een DigiD voor nodig. Als je die niet hebt kun je die hier een DigiD aanvragen aanvragen.

Ben je 18 jaar of ouder, maar jonger dan 27 jaar?

Ben je jonger dan 27 jaar? Dan moet je eerst een zoekperiode van vier weken doorlopen voor je een aanvraag in kunt dienen. In die periode ga je zelf actief op zoek naar werk of een opleiding.

Kun je een opleiding gaan volgen waarbij je recht hebt op studiefinanciering? Of kun je een BBL-opleiding volgen waarbij je loon kunt verdienen? Dan heb je geen recht op een bijstandsuitkering.

Kun jij niet werken en kun je ook niet terug naar school? Dan kun je dat bespreken tijdens je gesprek met je coach van De Dienst. Dan hoef je geen zoekperiode te doorlopen. Je maakt dan andere afspraken met je coach.

Dit moet je doen:
 • Je vult de aanvraag in op werk.nl tot je de melding krijgt over de zoekperiode. Op dat moment begint je zoekperiode.
 • We nodigen je in de eerste week uit voor een gesprek met een coach, die je uitlegt wat je moet doen.
 • Tijdens de zoekperiode solliciteer je en schrijf je je in bij uitzendbureaus. Je zoekt ook naar een passende opleiding. Je coach van De Dienst helpt je daarbij.
 • Lukt het niet om in de zoekperiode opleiding of werk te vinden? Dan kun je via de website van UWV je bijstandsaanvraag afmaken en indienen. Doe dit wel binnen vijf werkdagen na het einde van de zoekperiode, want anders moet je opnieuw een zoekperiode van vier weken doorlopen.

We beoordelen je uitkeringsaanvraag daarna zo snel mogelijk en nodigen je uit voor een gesprek over je aanvraag. Als het nodig is kun je misschien een voorschot krijgen. Je kunt dit bespreken tijdens het gesprek over je aanvraag.

Je hebt hier een DigiD voor nodig. Als je die niet hebt kun je die hier een DigiD aanvragen.

Lukt het niet om een aanvraag in te dienen?

Lukt het niet om een aanvraag in te dienen? Neem dan contact met ons op, dan denken we met je mee.

Veel gestelde vragen over bijstandsuitkeringen