Ga naar pagina inhoud

Dit is De Dienst

De Dienst is een zelfstandige organisatie van de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke. Deze gemeenten hebben een aantal van hun taken op het gebied van onder andere de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet overgedragen aan De Dienst.

Het leven loopt soms anders dan je zou willen

Je kunt te maken krijgen met ingrijpende problemen. Of je hebt vragen. Over kinderen. Opvoeding. Ziekte. Zorg. Werk. Geld. Ouder worden. Kom je er zelf of met je omgeving niet uit, dan zijn er hulpverleners en sociale voorzieningen. En wij van De Dienst; wij adviseren over die voorzieningen. En we organiseren ze ook. We leveren kennis en ondersteuning. Zodat inwoners zelfstandig(er) kunnen wonen, leven en werken. Zo zorgen we ervoor dat sociale ondersteuning wérkt.

Onze naam zegt alles over ons. We zijn dienstverleners, op het gebied van sociale vraagstukken en voorzieningen. We denken en handelen in dienst van onze klanten: de gebiedsteams, gemeentebesturen en -raden, cliënten, sociale netwerkpartners en inwoners van Noordwest Friesland. We informeren, adviseren, beoordelen en organiseren.

Die taken nemen we heel serieus, omdat het gaat over kinderen, ouders, familie of vrienden die antwoorden zoeken. Of concrete hulp. Omdat ze er zelf of met hun omgeving niet uitkomen. Aan díe inwoners zijn we dienstbaar. We zijn integer en transparant in alles wat we doen – zoals dat hoort bij een publieke instelling. Daarom kunnen mensen en organisaties op ons vertrouwen. We gaan voor de beste resultaten. Waardoor inwoners zelfstandig(er) kunnen wonen, leven en werken. Zo zorgen we ervoor dat sociale ondersteuning wérkt.

Eén sociale dienst voor vier gemeenten

De Dienst is een bedrijfsvoeringsorganisatie van de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke. We voeren een aantal taken op het gebied van onder andere de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet voor ze uit. De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het beleid en de begroting in het sociaal domein, wij zorgen voor uitvoering van dat beleid, samen met de gebiedsteams van de gemeenten. Daar werken we intensief mee samen. Ons bestuur bestaat uit wethouders van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke, en onze directeur heeft de dagelijkse leiding over onze organisatie.

Officieel heten we trouwens De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, maar dat mag je afkorten tot De Dienst Noardwest Fryslân, of nog korter: De Dienst.

Wil je meer weten over onze organisatie?

Mail ons op contact@sozawe-nw-fryslan.nl
Of neem op een andere manier contact met ons op.

Heb je een contactpersoon bij De Dienst?

Als je al een contactpersoon bij ons hebt, kun je ook rechtstreeks contact met hem of haar opnemen.