Ga naar pagina inhoud

Wij zijn De Dienst

Onze naam zegt alles over ons. Wij zijn een Sociale Dienst. Met onze dienstverlening ondersteunen we de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke bij het uitvoeren van hun taken in het sociaal domein. Vooral voor de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet.

We zorgen bijvoorbeeld voor bijstandsuitkeringen en andere financiële regelingen voor inwoners van de vier gemeenten. We helpen inwoners met een bijstandsuitkering bij het vinden van werk of een andere manier om actief mee te doen in de samenleving. We kopen Wmo-ondersteuning in bij zorgaanbieders. We leveren kennis en ondersteuning aan de gebiedsteams en we verzorgen financiële rapportages en begrotingen voor de gemeentebesturen.

Omdat het leven soms anders loopt dan je zou willen

We nemen onze taken heel serieus, omdat het gaat over kinderen, ouders, familie of vrienden die antwoorden zoeken, of concrete hulp. Mensen die te maken krijgen met ingrijpende problemen. Of die vragen hebben over kinderen, opvoeding, ziekte, zorg, werk, geld of ouder worden. Mensen die er zelf of met hun omgeving niet uitkomen. Aan die mensen zijn we dienstbaar, zodat ze zelfstandig(er) kunnen wonen, leven en werken. Zo zorgen we ervoor dat sociale ondersteuning wérkt.

Zo werkt het sociaal domein

Eén sociale dienst voor vier gemeenten

De Dienst is een bedrijfsvoeringsorganisatie van de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke. Officieel heten we De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, maar dat mag je afkorten tot De Dienst Noardwest Fryslân, of gewoon: De Dienst.

Wil je meer weten over onze organisatie?

Mail ons op contact@sozawe-nw-fryslan.nl
Of neem op een andere manier contact met ons op.

Heb je een contactpersoon bij De Dienst?

Als je al een contactpersoon bij ons hebt, kun je ook rechtstreeks contact met hem of haar opnemen.