Ga naar pagina inhoud

Compensatieregeling eigen risico

Heb je een laag inkomen en heb je het eigen risico van je zorgverzekering helemaal betaald? Dan kun je € 100,- krijgen als tegemoetkoming in de kosten, met de Compensatieregeling Eigen Risico (CER).

De Compensatieregeling Eigen Risico aanvragen

Je kunt de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) aanvragen als je het eigen risico van je zorgverzekering (€ 385,00) helemaal verbruikt hebt en je inkomen niet hoger is dan een bijstandsuitkering. De vergoeding is maximaal € 100,00 per jaar. Het maakt niet uit bij welke zorgverzekeraar je verzekerd bent.

Je kunt een aanvraag indienen zodra je een bericht hebt ontvangen van je zorgverzekeraar, waarin staat dat je het eigen risico volledig moet betalen. Je kunt je aanvraag indienen tot en met 30 juni van het volgende kalenderjaar.

Ontdek of je in aanmerking komt voor compensatie voor je eigen risico

Je hebt mogelijk recht:

  • als je woont in gemeente Harlingen, Terschelling, Vlieland of Waadhoeke.
  • als je inkomen gelijk of lager is dan de hoogte van een bijstandsuitkering. Dit kun je nagaan op de pagina Hoe hoog is een Bijstandsuitkering?
  • als je je wettelijk eigen risico over het jaar waarvoor je aanvraagt volledig hebt verbruikt.
Denk je dat je recht hebt? De vergoeding aanvragen

Je hebt hier geen recht op:

  • als je jonger bent dan 18 jaar
  • als je recht hebt op studiefinanciering
  • als je vermogen hoger is dan € 13.010 (voor gehuwden en alleenstaande ouders) of € 6.505 (voor alleenstaanden)

De informatie op deze pagina geeft je geen recht op de vergoeding

We kunnen pas beoordelen of je echt in aanmerking komt voor deze vergoeding als je een aanvraag ingediend hebt en bewijsstukken aangeleverd hebt.

Veelgestelde vragen over de compensatieregeling eigen risico

Je inkomen kan bestaan uit de volgende onderdelen:

• Een uitkering (inclusief het bedrag dat je iedere maand opbouwt aan vakantiegeld)
• Salaris uit werk (inclusief het bedrag dat je iedere maand opbouwt aan vakantiegeld)
• Alimentatie (dit gaat om zowel kinder- als partneralimentatie)
• Heffingskortingen van de Belastingdienst

Voor de bijstand en een de meeste regelingen geldt dat je vermogen niet hoger mag zijn dan een bepaald bedrag. Dit bedrag noemen we de vermogensgrens of het vrij te laten vermogen. De hoogte van dit bedrag hangt af van jouw persoonlijke situatie. Het bedrag verandert ieder jaar in januari. Op De regels rond vermogen staat het bedrag dat nu voor jou geldt.

Na je aanvraag ontvang je van ons een bevestiging dat wij je aanvraag hebben ontvangen. Dit ontvang je via de mail of via de post.

We laten je binnen uiterlijk acht weken weten of je aanvraag is goedgekeurd, afgewezen, of dat we nog belangrijke informatie missen. We doen altijd ons best om je aanvraag sneller te behandelen.

Twijfel je of je hier recht op hebt?

Stel je vraag bij De Dienst

Mail ons op contact@sozawe-nw-fryslan.nl
Of neem op een andere manier contact met ons op.

Ben je al bekend met De Dienst?

Dan kan je ook altijd contact opnemen met je casemanager