Ga naar pagina inhoud

Europees Sociaal Fonds (ESF)

De Dienst maakt gebruik van Europees subsidiegeld (ESF-subsidie) om mensen aan het werk te helpen. Dankzij dit geld kan De Dienst een groter aantal mensen begeleiden op weg naar werk. De subsidie is speciaal gericht op:  

  • Mensen die een uitkering krijgen
  • Jongeren
  • Niet-uitkeringsgerechtigden
  • Mensen met een langdurige ziekte, aandoening of handicap
  • Statushouders
  • Vluchtelingen met verblijfsstatus

De ESF-subsidie is aangevraagd onder de naam Samen Aan De Slag namens een groot aantal gemeenten, en  is gestart op 3 oktober 2022.