Ga naar pagina inhoud

De AV Frieso

Heb je een laag inkomen en ieder jaar hoge zorgkosten? Dan is de aanvullende zorgverzekering AV Frieso van De Friesland misschien voordelig voor jou. Deze verzekering biedt een brede dekking en je krijgt korting op de premie. Je gemeente betaalt namelijk een deel van de premie voor je.

Premie 2023

De premie van 2023 voor de AV Frieso is €189,45 per maand. Je gemeente geeft je € 24,75 korting op de premie. Dat betekent dat je per maand € 164,70 betaalt.

Dekking

Op de website van De Friesland kun je zien waar je voor verzekerd bent met de AV Frieso. Heb je vragen over de premie en dekking? Dan kun je terecht bij De Friesland.

Hoe vind je een zorgverzekering die bij je past?

Met de AV Frieso ben je goed verzekerd als je veel zorg nodig hebt. De bijzondere bijstand vergoedt deze hoge kosten niet. Als je geen hoog zorgpakket nodig hebt, kun je kijken welke andere zorgverzekering bij jou past. De gemeente en Poliswijzer.nl maken het vergelijken van zorgverzekeringen makkelijker voor je. Op de gemeentepagina van de website poliswijzer.nl  kun je aangeven wat voor zorg je nodig hebt. Vervolgens krijg je advies over de zorgverzekering die het beste aansluit bij jouw zorgwensen met de bijbehorende prijs.

Ontdek of je in aanmerking komt voor de AV Frieso

Je hebt mogelijk recht:

  • Als je in de gemeente Harlingen, Terschelling, Vlieland of Waadhoeke woont.
  • Als je inkomen lager is dan 130% van de hoogte van een bijstandsuitkering. Dat kun je verderop op deze pagina controleren.

Je hebt geen recht:

  • Als je jonger bent dan 18 jaar
  • Als je geen basiszorgverzekering hebt bij De Friesland.
Twijfel je? Neem contact op

Hoe hoog mag je inkomen zijn voor de AV Frieso?

Het hangt van je gezinssituatie, leeftijd en inkomen af of je in aanmerking komt voor de AV Frieso. Het maakt niet uit of je een uitkering hebt, of een inkomen uit werk. Hieronder kun je zien hoe hoog jouw inkomen in jouw situatie per maand mag zijn. De bedragen zijn inclusief gereserveerd vakantiegeld.

Inkomensgrenzen

Om in aanmerking te komen voor de AV Frieso moet je inkomen lager zijn dan:

Gezinssituatie Leeftijd Maximaal inkomen per maand
Gehuwd/samenwonend met kinderen Beide partners zijn 18, 19 of 20 jaar € 1.106,22
Eén van beide partners is jonger dan 21 € 1.769,59
Gehuwd/samenwonend zonder kinderen Beide partners zijn 18, 19 of 20 jaar € 700,73
Eén van beide partners is jonger dan 21 € 1.364,09
Gehuwd/samenwonend met of zonder kinderen Beide partners zijn 21 jaar of ouder, tot de AOW-gerechtigde leeftijd € 2.027,45
Gehuwd/samenwonend met of zonder kinderen Een of beide partners zijn ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd € 2.135,30

Om in aanmerking te komen voor de AV Frieso moet je inkomen lager zijn dan:

Gezinssituatie Leeftijd Maximaal inkomen per maand
Alleenstaande, met of zonder kinderen 18, 19 of 20 jaar € 350,36
Alleenstaande, met of zonder kinderen 21 jaar of ouder, tot de AOW-gerechtigde leeftijd € 1419,22
Alleenstaande, met of zonder kinderen ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd € 1576,98
Alleenstaande die woont in een instelling 18 jaar of ouder € 449,38

Deel je je woning met één of meer volwassenen (behalve je partner)? Dan kun je kosten delen. Daarom gelden voor jou onderstaande bedragen. Meer informatie over kosten delen staat op Hoe hoog is een bijstandsuitkering?

Gezinssituatie Maximaal inkomen per maand
Tweepersoonshuishouden € 1013,73
Driepersoonshuishouden € 878,56
Vierpersoonshuishouden € 810,98
Vijfpersoonshuishouden € 770,43

De informatie op deze pagina geeft je geen recht op de vergoeding

We kunnen pas beoordelen of je echt in aanmerking komt voor deze vergoeding als je een aanvraag ingediend hebt en bewijsstukken aangeleverd hebt.

Veelgestelde vragen

Een laag inkomen is een inkomen op bijstandsniveau. Dat noemen we ook wel het sociaal minimum. Dat is het bedrag dat je volgens de overheid minimaal per maand nodig hebt om van te leven. Het hangt van je persoonlijke situatie af hoe hoog het sociaal minimum voor jou is. Het maakt bijvoorbeeld uit hoe oud je bent, en of je kinderen hebt.

Op de pagina Hoe hoog is een bijstandsuitkering? staat welk bedrag hoort bij jouw situatie.

Je kunt de av Frieso op elk moment opzeggen door een mail te sturen naar administratie-avfrieso@sozawe-nw-fryslan.nl of een brief te sturen naar:  

De Dienst  
Voor de administratie av Frieso 
Postbus 4 
8800 AA Franeker 

Vermeld in de mail of brief je naam, adres en geboortedatum.  

Wil je naar een andere verzekeraar dan de Friesland overstappen? Dat kan alleen per 1 januari van het volgende jaar.

Twijfel je of je hier recht op hebt?

Stel je vraag bij De Dienst

Mail ons op contact@sozawe-nw-fryslan.nl
Of neem op een andere manier contact met ons op.

Ben je al bekend met De Dienst?

Dan kan je ook altijd contact opnemen met je casemanager.