Ga naar pagina inhoud

De Wet open overheid (Woo)

Iedereen heeft recht op toegang tot publieke informatie van de Dienst Noardwest Fryslân. Dat staat in de Wet open overheid (Woo) die per 1 mei 2022 van kracht is. De Dienst heeft publieke informatie vastgelegd in documenten die we op deze website publiceren.

Kun je de informatie niet vinden?

Kun je de informatie die je zoekt niet vinden? Neem dan contact op met onze Contactpersoon Woo, die denkt met je mee. Contact opnemen kan via

Een Woo-verzoek

Wil je publieke informatie opvragen die we niet gepubliceerd hebben? Dan kun je een informatieverzoek in het kader van de Woo indienen (een Woo-verzoek). Neem in je Woo-verzoek de volgende gegevens op:

  • je naam en adres
  • de datum
  • een duidelijke aanduiding dat het om een Woo-verzoek gaat
  • welke informatie je wilt krijgen;
  • je handtekening
  • je e-mailadres
  • je telefoonnummer

Een Woo-verzoek kun je schriftelijk of via e-mail indienen:

Wat doen wij met je verzoek?

Zodra wij je verzoek hebben ontvangen, gaan wij voor je aan de slag met je verzoek. We kijken of de informatie al openbaar is of openbaar gemaakt kan worden. We zullen de informatie dan publiceren. Als dat niet kan, laten we je weten waarom dat zo is.

Je ontvangt binnen vier weken een reactie op je verzoek. Als dat niet lukt, laten we je dat op tijd weten. We hebben dan nog maximaal twee weken extra de tijd om op je verzoek te reageren.

Aan digitaal openbaar maken zijn geen kosten verbonden

Wij maken de publieke informatie waar je om vraagt bij voorkeur digitaal openbaar. Hier hoef je niet voor te betalen. Wil je kopieën ontvangen van de documenten die je opvraagt, dan kunnen wij daar wel kosten voor in rekening brengen. Als de documenten waar je om vraagt digitaal openbaar beschikbaar zijn, verstrekken wij geen kopieën.