Ga naar pagina inhoud

Woo-publicaties

Op deze pagina publiceren we onze publieke informatie in het kader van de Wet Open Overheid (Woo).

Veel informatie van de informatie staat in pdf-bestanden. Deze bestanden zijn niet allemaal digitaal toegankelijk. Heb jij een beperking waardoor je de informatie niet goed kunt lezen? Vraag dan om hulp. Bijvoorbeeld bij iemand uit je omgeving. Of bij een medewerker van De Dienst. Je kunt contact met ons opnemen via onze contactpagina.

Begroting, jaarverslag en jaarstukken

Begrotingen, jaarverslagen en jaarstukken publiceren we op de pagina Begroting en bestedingen in het Sociaal Domein.


Klachtafhandeling

Woo-verzoeken 2023
Inzage bevoegdheden
Het mandaat en de volmachten
Woo-verzoeken 2022
Diverse Woo-verzoeken

Kun je de informatie niet vinden?

Kun je de informatie die je zoekt niet vinden? Neem dan contact op met onze Contactpersoon Woo, die denkt met je mee. Contact opnemen kan op verschillende manieren:

  • Telefonisch: 0517 380200
  • Via post: De Dienst, t.a.v. contactpersoon Woo, Postbus 4, 8800 AA Franeker
  • Via E-mail: woo@sozawe-nw-fryslân.nl