Ga naar pagina inhoud

Woo-publicaties

Op deze pagina publiceren we onze publieke informatie in het kader van de Wet Open Overheid (Woo).

Begroting, jaarverslag en jaarstukken

Begrotingen, jaarverslagen en jaarstukken publiceren we op de pagina Begroting en bestedingen in het Sociaal Domein.


Klachtafhandeling

Woo-verzoeken
Diverse Woo-verzoeken

Kun je de informatie niet vinden?

Kun je de informatie die je zoekt niet vinden? Neem dan contact op met onze Contactpersoon Woo, die denkt met je mee. Contact opnemen kan op verschillende manieren:

  • Telefonisch: 0517 380200
  • Via post: De Dienst, t.a.v. contactpersoon Woo, Postbus 4, 8800 AA Franeker
  • Via E-mail: woo@sozawe-nw-fryslân.nl