Ga naar pagina inhoud

Geef wijzigingen binnen vijf dagen door

Ontvang je een bijstandsuitkering? Geef veranderingen in jouw persoonlijke situatie dan altijd binnen vijf dagen aan ons door. Bijvoorbeeld veranderingen in je inkomen of je woonsituatie. We hebben die informatie namelijk nodig om te bepalen of jij recht hebt op een uitkering. En hoe hoog je uitkering mag zijn. Zo voorkom je dat je te veel of te weinig bijstand krijgt. Als je te veel bijstand ontvangt, moet je dat altijd terugbetalen. Dit is een belangrijke regel rond bijstandsuitkeringen. Deze regel heet de Inlichtingenplicht.

Zo werkt het

 • Verandert jouw financiële, persoonlijke of woonsituatie? Geef dat dan binnen vijf werkdagen aan ons door.
 • Twijfel je of jouw verandering belangrijk is voor je uitkering? Neem dan contact met ons op, dan denken we met je mee. 
 • Geef je veranderingen niet, te laat of verkeerd door? Als je daardoor te veel bijstand ontvangt, moet je dat altijd terugbetalen. Daarnaast kun je een boete krijgen.
 • Je kunt jouw wijzigingen doorgeven met het wijzigingsformulier. Dat kan op verschillende manieren.

Deze wijzigingen moet je altijd doorgeven

Geef deze informatie in ieder geval altijd binnen vijf werkdagen aan ons door:

 • Je gaat werken of je stopt met werken.
 • Je gaat meer of minder uren werken.
 • Je ontvangt een geldbedrag (bijvoorbeeld een erfenis, prijs, pensioenafkoop, dwangsom, schadeclaim of een ander bedrag). Geef ook cryptovaluta zoals Bitcoins en waardepapieren zoals aandelen door. 
 • Je gokt, online of fysiek, bijvoorbeeld bij een casino.
 • Je gaat samenwonen.
 • Het aantal mensen in jouw huishouden verandert.
 • Iemand uit je huishouden gaat ergens anders wonen, bijvoorbeeld je kinderen.
 • Je ontvangt alimentatie.
 • Je hebt een woning in het buitenland.
 • Je begint of stopt met een opleiding.
 • Je kind stopt of start met een opleiding.
 • Je gaat naar het buitenland.

Ook andere veranderingen in je inkomen of woonsituatie moet je altijd doorgeven. Twijfel je of je iets door moet geven? Neem dan contact met ons op, dan denken we met je mee en weet je zeker dat je aan de regels van je uitkering voldoet.

De regels staan in de Participatiewet

Als je veranderingen niet of niet op tijd doorgeeft, kun je daar een boete voor krijgen. De regels rond het doorgeven van wijzigingen staan in de Participatiewet (artikel 17).

Stel je vraag bij De Dienst

Mail ons op contact@sozawe-nw-fryslan.nl
Of neem op een andere manier contact met ons op.

Ben je al bekend met De Dienst?

Dan kun je ook altijd contact opnemen met je casemanager