Ga naar pagina inhoud

Toetsingskader Wmo

In een eerder bericht meldden we al dat de definitieve versie van het Toetsingskader Wmo naar de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke was gestuurd om te worden vastgesteld. Dat is inmiddels gebeurd. Dit Toetsingskader is een uitwerking van het Programma van Eisen bij de  Uitvoeringsovereenkomst Wmo Maatwerkvoorzieningen 2019 en verder.

Voor nadere informatie omtrent de besluiten per individuele gemeente verwijzen wij u naar overheid.nl/beleid-en-regelgeving.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het aanleveren van de productieverantwoording en de formats? Dan kunt u contact opnemen met Team Contractbeheer van de Dienst Noardwest Fryslân.