Ga naar pagina inhoud

Aangepaste notulen

Overlegtafel 4 oktober 2023

Na verzending van de notulen van de overlegtafel Begeleiding en Dagactiviteit van 4 oktober 2023 zijn er een aantal kleine opmerkingen over punt 5a gemaakt. Deze zijn aangepast. Het definitieve verslag leest u hier: