Collectief vervoer 2020

Collectief vervoer 2020

Maakt u gebruik van Collectief vervoer vanuit de Wmo? Op deze pagina leest u hoe dat werkt.

Eigen bijdrage per kilometer
Als u reist met het Wmo Collectief vervoer betaalt u per kilometer een eigen bijdrage:

Voor inwoners van 12 tot 64 jaar:                          
Starttarief per rit:                           € 1,01
Eigen bijdrage per kilometer:   € 0,17

Voor inwoners jonger dan 12 of ouder dan 64:
Starttarief per rit:                          € 0,63
Eigen bijdrage per kilometer:  € 0,10

1e meereizende:
Geen starttarief
Eigen bijdrage per kilometer:   € 0,92

Overige meereizenden:
Geen starttarief
Eigen bijdrage per kilometer:   € 1,73

 • De tarieven geleden ook voor gezinspashouders. Het vervoer is kosteloos voor een geïndiceerde begeleider, kinderen tot 4 jaar, blindengeleidehonden en kleine huisdieren.
 • De tarieven zijn praktisch gelijk aan de OV-tarieven voor streekvervoer met de bus.
 • U kunt 25 kilometer per rit reizen met deze tarieven. Voor puntbestemmingen geldt een uitzondering.
 • Voor ritten langer dan 25 kilometer betaalt u per extra kilometer een tarief van € 1,73 Dit tarief geldt dan ook voor iedere meereizende.

Puntbestemmingen
Een puntbestemming is een bestemming die mogelijk verder dan 25 kilometer van uw huisadres ligt. U kunt met het collectief vervoer toch naar deze bestemmingen reizen. Puntbestemmingen zijn:

 • de stad Harlingen
 • de stad Sneek
 • de stad Leeuwarden
 • het crematorium in Goutum
 • het crematorium in Marssum

Aanvullende informatie over puntbestemmingen:

 • Woont u in de gemeente Harlingen? Dan geldt de stad Harlingen niet als puntbestemming.

Een rit bestellen
Voor het aanmelden van uw rit gelden de volgende afspraken:

Aanmeldtijd voor de heenreis: 4 uur van te voren
Bestelt u uw rit minimaal vier uren voor uw gewenste vertrektijdstip? Dan moet uw vervoerder u op het afgesproken tijdstip ophalen. Uw vervoerder mag daarbij een marge hanteren van maximaal 15 minuten. Uw vervoerder mag dus maximaal 15 minuten eerder of later komen dan het gewenste tijdstip. Uw vervoerder mag u een alternatief voorstel doen als dat vanwege de planning beter uitkomt. Bijvoorbeeld een half uur eerder of later. Uw vervoerder mag u tot uiterlijk twee uren voor het door u afgesproken tijdstip een alternatief voorstel doen. U bent niet verplicht hieraan mee te werken.

Aanmeldtijd voor de heenreis: korter dan 4 uur van te voren:
Bestelt u uw rit korter dan vier uren voor het gewenste vertrektijdstip? Dan kan dat een probleem opleveren voor de planning van uw vervoerder. Uw vervoerder kan u dan niet garanderen dat u op het gewenste tijdstip opgehaald wordt. Uw vervoerder zal u dan een alternatief voorstel doen. Bijvoorbeeld een half uur eerder of later dan het door u gewenste tijdstip. Samen maakt u een nieuwe afspraak.

Aanmeldtijd voor de terugreis
Voor de terugreis blijft de aanmeldtijd een uur voor gewenst vertrek. Voorwaarde is wel dat uw vertreklocatie binnen 25 km van uw huisadres ligt of een puntbestemming is. Bij het boeken van de heenreis dient u bij voorkeur aan te geven of u ook een retourrit zult boeken.

Wat verder belangrijk is bij het bestellen van een rit:
U dient eventuele bijzonderheden te vermelden bij het bestellen van uw rit. Denk bijvoorbeeld aan het meereizen van een begeleider, kinderen tot 4 jaar of overige reizigers, een blindengeleidehond of andere huisdieren. Ook als u een rolstoel of rollator mee wilt nemen.

Tijdgebonden afspraken
Bestelt u een rit voor een afspraak waar vast tijdstip aan verbonden is? Zoals een zwemles, hobbyclub, cursus of een plechtigheid  zoals een bruiloft, crematie of begrafenis? Geef dan bij het bestellen van uw rit aan dat het om een tijdgebonden afspraak gaat. Uw taxibedrijf dient dan te garanderen dat u op tijd op de locatie aanwezig bent. U moet de rit dan wel minimaal vier uren voor de gewenste aankomsttijd te bestellen.

Samenvatting van uw bestelling
Bij de telefonische reservering van een rit bevestigt de telefoniste van uw vervoerder de belangrijkste ritgegevens. Hij of zij vat in ieder geval het volgende samen: uw vertrekadres, de afhaaltijd, het aantal kilometers, de door u te betalen ritbijdrage van de gereserveerde rit(ten), de eventuele gegarandeerde aankomsttijd en eventueel mee te vervoeren zaken zoals een rolstoel of rollator.

Terugbelservice
Als u dat wilt kunt u kort voor de aankomst van de taxi een telefonische melding krijgen. U hoort dan dat de taxi onderweg is en over ongeveer 5 minuten arriveert. U kunt bij het bestellen van uw rit aangeven of u gebruik wilt maken van de terugbelservice.

Onvoorziene omstandigheden
Als de chauffeur door onvoorziene omstandigheden niet binnen de marge van 15 minuten rond afgesproken tijdstip op uw locatie kan zijn, dan dient hij of zij dit direct telefonisch aan u te melden.

Bent u niet op tijd op het afgesproken vertrekadres?
Bent u op het afgesproken afhaaltijdstip niet op het afgesproken vertrekadres aanwezig? Dan laat de chauffeur op dit adres een bericht achter als bewijs dat hij of zij op het afgesproken afhaaltijdstip op dat adres aanwezig was. Op dit bericht moet in elk geval staan vermeld:

 • naam van het taxibedrijf;
 • naam chauffeur;
 • datum, dag en tijdstip waarop chauffeur aanwezig was op gemeld Herkomstadres;
 • telefoonnummer centrale.

Dit geldt alleen als het een privé-adres betreft, dus niet bij bijvoorbeeld een  OV-halte of een openbaar gebouw, o.i.d.

Bereikbaarheid en rijtijden
De taxi´s van het collectief vervoeren rijden elke dag tussen 07:00 tot 24:00 uur.
De telefooncentrale van het taxibedrijf is ook dagelijks van 7.00 tot 24.00 uur bereikbaar. Op 31 december en 1 januari kunnen afwijkende tijdstippen gelden.

U kunt met uw vervoerder een afhaaltijdstip afspreken tussen 7.00 en 24.00 uur. Als het aankomsttijdstip na 24.00 uur ligt, kunt u de rit toch volledig maken.

Maximale extra reistijd
Uw taxibedrijf berekent vooraf hoe lang uw rit ongeveer gaat duren. De telefonist(e) bespreekt dit met u wanneer u uw rit bestelt. De werkelijke reistijd  mag maximaal 15 minuten langer duren dan de verwachte reistijd. Dit geldt voor ritten korter dan 10 kilometer. Voor ritten langer dan 10 kilometer geldt een maximale extra reistijd van 30 minuten.

Combinatie van ritten
Het taxibedrijf mag uw rit combineren met de ritten van andere cliënten. Het taxibedrijf moet er wel altijd rekening mee houden als uw omstandigheden niet kan of mag. Heeft u bijvoorbeeld een astmatische aandoening, dan mag uw rit niet gecombineerd worden met die van een cliënte met een blindengeleidehond.

Maximaal aantal kilometers
Per jaar kunt u maximaal 1500 kilometer met het collectief vervoer reizen.  Wilt u meer kilometers reizen, neemt u dan contact op met het gebiedsteam in uw gemeente.

Reactiekaart
Heeft u suggesties, opmerkingen of klachten over het vervoer? Die kunt u aan de Dienst doorgeven met een reactiekaart. Deze liggen in de taxi. Vraag ernaar bij uw chauffeur. U kunt de kaart ook downloaden via deze link: REACTIEKAART Wmo Collectief Vervoer

Kaart Wmo- Collectief vervoer

Op dit bewaarexemplaar staat alle informatie in het kort samengevat. U kunt de kaart downloaden via deze link: Bewaarexemplaar Collectief Vervoer 2020