Wat is de Wmo?

Wat is de Wmo?

Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  • Lukt het zelfstandig wonen niet goed meer?
  • Kunt u uw huishouden zelf niet meer doen?
  • Wilt u meer meedoen in de samenleving?
  • Komt u te weinig buitenshuis?
  • Voelt u zich eenzaam?

Leven met een beperking is niet altijd eenvoudig. Maar als het nodig is, kan de overheid u helpen om toch zo zelfstandig mogelijk te leven en mee te doen in de maatschappij. Daar is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor. Heeft u behoefte aan advies of ondersteuning vanuit de Wmo? Neem dan contact op met uw gebiedsteam. Op de pagina Aanmelding en gesprek leest u meer over hoe u een gesprek over uw situatie kunt aanvragen.