klachten over ondersteuning

Wat moet u weten als u een klacht of een melding heeft over uw zorg of hulp?

Uw klachten en meldingen kunnen voor de Dienst belangrijke signalen zijn over de kwaliteit van zorg.

Zorgaanbieder

Heeft u een klacht of een melding over een zorgaanbieder of zorginstelling die hulp biedt vanuit de Wmo (of Jeugdwet?) Bespreek dit dan eerst met de zorgaanbieder of zorginstelling. Kom u er samen niet uit, dat kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder en eventueel later bij de Geschillencommissie Zorg.

Gebiedsteam en Dienst Noardwest Fryslân (Dienst)

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van het gebiedsteam of de Dienst dan kunt u daarover contact met hen opnemen.

  • Voor een klacht of melding met betrekking tot het gebiedsteam kunt u contact opnemen met het gebiedsteam (zie website gemeente of gebiedsteam)
  • Voor een klacht of melding met betrekking tot de Dienst kunt u schriftelijk, telefonisch of digitaal contact opnemen met de klachtcoördinator van de Dienst. Hier vindt u de contactgegevens.

Komt u er met het gebiedsteam of de Dienst niet uit, dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Een klacht is niet hetzelfde als bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de Dienst? Dan kunt u bezwaar indienen. Hoe u dat doet staat in de beschikking die u hebt ontvangen van de Dienst.