Aanmelding en gesprek

Aanmelding en gesprek

Kunt u door uw beperking niet goed meer zelfstandig wonen? Of wilt u meer meedoen in de samenleving? En weet u niet hoe u hier zelf iets aan kunt doen? De Wmo kan u helpen. U kunt daarvoor bij uw gebiedsteam terecht.

Oplossingen

Voordat u uw probleem meldt om het met een medewerker van uw gebiedsteam te bespreken, kunt u eerst kijken naar wat u zelf kunt doen om uw situatie te verbeteren. De oplossing voor uw probleem is misschien…

  • … in de winkel te koop. Een wasdroger, mobiele telefoon of elektrische fiets     bijvoorbeeld. Dit zijn geen speciale hulpmiddelen voor mensen met een beperking: ze zijn voor iedereen verkrijgbaar.
  • … dat uw gezinsleden helpen met het huishouden, eten koken en boodschappen doen.
  • … te vinden in uw wijk of dorp. Bijvoorbeeld de bezorgdienst van de supermarkt, een maaltijdservice, een klussendienst of een kinderopvang. Maar ook uw verzekering, uw kerk, buurthuis en een vrijwilligerspunt kunnen hulp bieden.

Komt u er zelf niet uit dan helpt uw gebiedsteam door mee te denken, advies te geven, contacten te leggen of hulpmiddelen te regelen die uw situatie verbeteren.

Uw hulpvraag aanmelden

Heeft u een hulpvraag waar u zelf niet uitkomt dan kunt u dit melden dit melden bij uw gebiedsteam. De contactgegevens van de gebiedsteams in Noordwest-Friesland staan rechts onderaan op deze pagina.

Een gesprek met een medewerker van het gebiedsteam

Na uw melding komt een medewerker van uw gebiedsteam bij u langs om uw persoonlijke situatie te bespreken. Tijdens het gesprek zoekt u naar passende oplossingen. Samen met de medewerker van het gebiedsteam onderzoekt u de mogelijkheden. Wat is er precies aan de hand? Welke oplossing past het beste in uw situatie? Wat kunt u zelf doen en wie kan u helpen? En natuurlijk ook: wat is de goedkoopste oplossing? Door met elkaar te praten en op tijd actie te ondernemen kunt u langer zelfstandig en actief blijven. De medewerker van uw gebiedsteam kan u adviseren en helpen.