Ga naar pagina inhoud

Wijziging in de wet Schuldsanering

Armoede en schulden

De wet Schuldsanering wijzigt op 1 juli 2023 ingrijpend. De aflosperiode van wettelijke schuldsaneringstrajecten (Wsnp) is gehalveerd van 36 naar 18 maanden. En ook bij minnelijke trajecten (Msnp) is er een wijziging per 1 juli 2023. Wat zijn mogelijke gevolgen voor de bijzondere bijstand voor bewindvoering? En voor ons invorderingsbeleid?

Twee soorten schuldsaneringstrajecten

Er zijn twee soorten schuldsaneringstrajecten: het minnelijk traject (Msnp) en het wettelijk traject (Wsnp). Toelating tot het Wsnp-traject loopt via de rechtbank. Dit wettelijk traject kon pas als een minnelijk traject niet lukt. Dit is veranderd door de nieuwe wet. Een minnelijk traject is niet meer nodig als iemand geen aflossingsruimte heeft. Dat is bij mensen met een minimuminkomen vaak het geval. Voor hen kan vanaf 1 juli 2023 met de nieuwe wet direct een aanvraag voor een Wsnp-traject worden ingediend.

Wijzigingen in de Wsnp en Msnp

Msnp = minnelijke schuldsanering natuurlijke personen
Wsnp = wettelijke schuldsanering natuurlijke personen

Wat betekent de halvering van de aflosperiode voor De Dienst?

Het doel van wetswijziging en de gehalveerde aflosperiode is om voortijdige uitval uit de Wsnp te voorkomen. Er gelden namelijk strenge afspraken voor wie in de schuldsanering zit. Voor de werkwijze van De Dienst betekent de halvering weinig. In ons werkgebied voert Kredietbank Nederland de minnelijke schuldsaneringstrajecten uit. De Kredietbank kan per 1 juli eerder een wettelijk traject starten. Op 12 juli komt de Kredietbank langs bij het Schulddienstverleningsoverleg op het gemeentehuis van Waadhoeke om te vertellen over de effecten van de wetswijziging op hun dienstverlening.

Mogelijk minder bijzondere bijstand bij bewindvoering

Voor wie onder bewind staat en de kosten voor de maandelijkse bewindvoering niet kan dragen, is bijzondere bijstand mogelijk. De Dienst keert deze uit. Nu de duur van een wettelijk traject de helft korter wordt, zien we mogelijk sneller verlagingen in de vergoedingen bijzondere bijstand voor bewindvoering. Er zijn namelijk verschillende maandtarieven voor bewindvoering: hoger voor problematische schulden in een Wsnp en Msnp-traject en lager als de schulden niet meer problematisch zijn.

Zie voor meer informatie dit artikel over bewindvoering en de rol van De Dienst.

Wél gevolgen voor het invorderingsbeleid van De Dienst

Als iemand te veel bijstand ontvangt, moeten wij invorderen en worden we schuldeiser. In die situatie kan de wetswijziging gevolgen voor ons hebben. De Kredietbank kan ons bijvoorbeeld vragen mee te werken aan een schuldenregeling met een aflosperiode van 18 maanden in plaats van 3 jaar. Met een kortere aflosperiode, worden te verwachten opbrengsten ook lager. Hoe gaan we daarmee om, gaan we akkoord? Wat betekent het voor lopende aflossingen? En voor fraudevorderingen? Een standpunt en nieuw beleid zijn nodig. Daarover gaan we in gesprek met bestuurders als opdrachtgevers. Tot er nieuwe afspraken liggen, blijft ons invorderingsbeleid wat het nu is.

De nieuwe wet treedt sneller in dan verwacht. Aanvankelijk was de ingangsdatum 1 januari 2024. Minister Weerwind van Rechtsbescherming heeft op 30 mei bekendgemaakt dat 1 juli de ingangsdatum wordt.

Meer informatie?