Wijziging hulpmiddelenbeleid AV Frieso

Wijziging hulpmiddelenbeleid AV Frieso

Wijziging hulpmiddelenbeleid AV Frieso

Zorgverzekeraar De Friesland wijzigt het beleid rond hulpmiddelen per 1 januari 2021. De wijzigingen gelden ook voor de AV Frieso. Verzekerden die gebruikmaken van hulpmiddelen hebben een brief ontvangen van De Friesland en/of zijn daarover gebeld. Bent u AV-Frieso-verzekerd en heeft u hulpmiddelen in 2021 nodig?

Hoe u een hulpmiddel kunt bestellen leest u in de bijlage: ‘Hoe kan ik een hulpmiddel bestellen?’ of op www.defriesland.nl/vergoedingen/hulpmiddelen-bestellen

Heeft u vragen? U kunt contact opnemen met De Friesland via 058 291 31 31.