Ga naar pagina inhoud

Wij gaan voor Duidelijke Taal!

80% van de bevolking snapt overheidscommunicatie niet. Denk aan brieven, formulieren, e-mails, folders en allerlei andere teksten. Die kunnen ingewikkeld zijn, vooral als er veel juridische en vaktermen worden gebruikt. En daar kun je als lezer onzeker van worden: wat moet je nu precies doen?

De Dienst vindt Duidelijke Taal naar inwoners belangrijk. We doen er al veel aan. Zo hebben we onze website vernieuwd, formulieren aangepakt, folders herschreven en beschikkingen duidelijker gemaakt. Zodat inwoners weten wat ze moeten doen of kunnen verwachten als ze een brief, besluit, formulier, e-mail of folder van ons krijgen. Maar het kan altijd beter.

De Dienst ondertekent 3 oktober de Direct Duidelijk Deal

Op 3 oktober ondertekenen we de Direct Duidelijk Deal. Dat doen we met alle medewerkers tijdens een Taalfestival. Want voor Duidelijke Taal is het belangrijk dat iedereen in de organisatie aansluit. Met z’n allen gaan wij voor Duidelijke Taal richting inwoners, bestuurders, beleidsmakers, gebiedsteams, zorgaanbieders en andere samenwerkingspartners. We willen duidelijk communiceren met iedereen!

Wat is de Direct Duidelijk Deal?

De Direct Duidelijk Deal is onderdeel van de campagne Direct Duidelijk, opgezet door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Door de Deal te ondertekenen, laat je als organisatie zien dat je Duidelijke Taal belangrijk vindt. En dat je eraan gaat werken of al aan werkt. Veel overheidsinstanties hebben de Deal al ondertekend. Daar hoort De Dienst vanaf 3 oktober bij.

Wees welkom op ons Taalfestival

Wilt u ook bij ons Taalfestival zijn? U bent welkom. Het festival is op dinsdag 3 oktober van 13.00 tot 16.00 uur in De Koornbeurs Franeker. Graag aanmelden bij de afdeling Communicatie.

Informatie over de Direct Duidelijk-campagne staat op Gebruikercentraal.nl.