Wet Taaleis

Wet Taaleis

Per 1 januari 2016 is de wet Taaleis ingevoerd. De wet Taaleis stelt dat uitkeringsgerechtigden een bepaald taalniveau moeten beheersen. De Taaleis geldt sinds 1 januari 2016 voor alle nieuwe aanvragers van een bijstandsuitkering. Vanaf 1 juli 2016 geldt de wet Taaleis ook voor inwoners die voor 1 januari 2016 al een bijstandsuitkering ontvingen. Meer informatie over dit taalniveau vindt u op de pagina Een uitkering en dan, onder het kopje Verplichtingen die horen bij een uitkering.