Ga naar pagina inhoud

Een transparante overheid

De Woo

Per 1 mei 2022 is de wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo heeft als doel overheden transparanter te maken.

De Wet open overheid moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie voor iedereen beter toegankelijk wordt, makkelijk vindbaar en uitwisselbaar is. Het grote verschil tussen de Wob en de Woo is het actief (uit eigen beweging en binnen een bepaalde termijn) openbaar maken van overheidsinformatie. De Woo verplicht overheden documenten in de elf categorieën actief openbaar te maken.Verder verplicht de Woo gemeenten om de informatiehuishouding op orde te brengen. De bepaling uit de Archiefwet, dat gemeenten documenten in een goede, geordende en toegankelijke staat moeten bewaren, wordt herhaald in de Woo.

Dit hebben we al geregeld

De invoering van de Woo zal naar verwachting jaren duren. Dit betekent dat er voorlopig niet heel veel lijkt te veranderen. Toch willen we bij De Dienst goed voorbereid zijn op het actief openbaar maken van overheidsinformatie.

  • Medewerkers van De Dienst zijn via nieuwsbrieven geïnformeerd,
  • er zijn twee contactpersonen Woo aangesteld,
  • de website van De Dienst is aangepast,
  • er is een mailadres Woo@sozawe-nw-fryslan.nl,
  • de interne werkinstructie bij informatieverzoeken zijn aangepast,
  • de brieven rondom Woo verzoeken zijn aangepast,
  • er wordt een openbaarheidsparagraaf opgenomen in de begrotingen en jaarverantwoordingen van de Dienst.

Gevolgen voor ons werk

Via nieuwsbrieven worden medewerkers bewust gemaakt over de gevolgen van de Woo in het werk. De contactpersonen gaan ook uitleg over de Woo en de gevolgen van de Woo voor het werk geven aan de verschillende teams bij De Dienst. Actief publiceren betekent immers ook dat in de voorbereiding iedereen er rekening mee moet gaan houden dat stukken gepubliceerd kunnen worden.

 Op onze website is onlangs het eerste Woo-verzoek gepubliceerd.

De volgende stap

Landelijk wordt er gewerkt om openbare overheidsinformatie op één uniforme wijze te publiceren via Plooi. Plooi staat voor Platform Open Overheidsinformatie. Het is nu nog niet mogelijk om overheidsinformatie via Plooi openbaar te maken. Daarom publiceert De Dienst stukken nu op overheid.nl en op de eigen website van De Dienst.

Meer weten?

Heeft u vragen over hoe we bij De Dienst omgaan met de Woo? Dan kunt u contact opnemen met Andries Zuidema, teamleider Inkomensadministratie.