Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Vanaf 1 januari 2021 een nieuwe wet: Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd door schuldeisers. Dit zorgt ervoor dat mensen met schulden die te maken krijgen met beslaglegging op hun inkomen altijd een minimum bedrag overhouden om van te leven.

Waarom is hier een wet over gemaakt? 

Vanaf 1 januari 2021 is er een nieuwe wet: Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. De wet maakt de berekening van de beslagvrije voet betrouwbaarder. Nu moet iemand die schulden heeft zelf nog veel gegevens aanleveren voor de berekening van het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd. Dat gaat vaak mis, waardoor er een te laag bedrag wordt berekend. Vanaf 1 januari 2021 wordt de beslagvrije voet geautomatiseerd en betrouwbaarder berekend. Dit is belangrijk, want het zorgt ervoor dat er geld is voor de vaste lasten en eten.

Wat gaat er vanaf 1 januari 2021 anders?

De nieuwe wet zorgt ervoor dat de Dienst, maar ook bijvoorbeeld deurwaarders of UWV zelf over de gegevens beschikken om op een makkelijkere manier te kunnen berekenen welk deel van het inkomen niet naar de schuldeiser mag gaan. Alle partijen die beslag hebben gelegd zijn straks beter op de hoogte van elkaars beslagen.

Coördinerend deurwaarder

Het kan zijn dat er meerdere beslagen op uw uitkering of loon liggen. Om het voor u overzichtelijk te houden komt er straks één centraal aanspreekpunt: de coördinerend deurwaarder. Dit is de deurwaarder die als eerste beslag heeft gelegd. Heeft u vragen over de beslagen dan kunt u contact  opnemen  met deze deurwaarder.

Wat moet u doen?

Heeft u een schuld  bij de Dienst dan hoeft u  zelf geen gegevens meer aan te leveren om uw beslagvrije voet vast te kunnen stellen.  Wat u wél moet doen is uw gegevens in de brief goed controleren. Klopt het? Dan hoeft u niets te doen. Klopt het niet? Dan neemt u contact op met de Dienst. Dat kan op de volgende  manieren:

  • Bel met de Debiteurenadministratie. Ze zijn bereikbaar via 0517-380200 op werkdagen van 9.00 – 12.00 en 13.30 – 16.00 uur.
  • Stuur een brief naar: Dienst Noardwest Fryslân, Postbus 4, 8800 AA Franeker
  • Stuur een e-mail naar: contact@sozawe-nw-fryslan.nl

Wilt u meer informatie?

Op www.uwbeslagvrijevoet.nl  kunt u en/of uw hulpverlener snel en makkelijk informatie vinden en de beslagvrije voet controleren.