Werk en inkomen algemeen

Werk en inkomen algemeen

De Participatiewet

Iedereen in Noordwest Friesland moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien door te werken. Als dit niet lukt dan kan uw gemeente u helpen om werk te zoeken. Zolang u geen werk hebt gevonden kunt u in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering, via de Participatiewet.

Wanneer hebt u recht op bijstand?

U hebt in principe recht op een uitkering als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont rechtmatig in Nederland
  • U bent 18 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Uw inkomen is niet hoger dan de voor uw situatie geldende bijstandsnorm.
  • Uw vermogen komt niet boven een bepaald bedrag uit (het vrij te laten vermogen). Onder vermogen valt niet alleen spaargeld, maar bijvoorbeeld ook een auto.
  • U komt niet in aanmerking voor een andere uitkering (bijvoorbeeld WW, AOW of studiefinanciering)

De hoogte van een uitkering

De hoogte van uw uitkering hangt af van uw persoonlijke situatie: het maakt bijvoorbeeld verschil of u alleen woont of samenwoont, en of u nog andere inkomsten heeft. Op de pagina De hoogte van uw uitkering staat hoe de uitkering vastgesteld wordt.