Bijstand aanvragen voor personen tot 27 jaar

Bijstand aanvragen voor personen tot 27 jaar

Voor personen van 18 tot 27 is de procedure rond het aanvragen van een bijstandsuitkering anders dan voor personen van 27 jaar of ouder. Er gelden voor u een paar extra voorwaarden voordat u een uitkeringsaanvraag in kunt dienen via www.werk.nl.

Als eerste moet u zich inschrijven als werkzoekende op www.werk.nl. Daarna vult u op het aanvraagformulier voor een bijstandsuitkering zoveel mogelijk in. U kunt het nog niet helemaal invullen, omdat u eerst een zoekperiode van 4 weken moet doorlopen. In die zoekperiode gaat u zelf actief op zoek naar werk of een opleiding. De zoekperiode begint op de dag dat u het aanvraagformulier gedeeltelijk invult.

Wat moet u doen tijdens de zoekperiode?

  • In de eerste week van uw zoekperiode ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek met een jongerencoach. Tijdens het intakegesprek krijgt u uitleg over wat u moet doen tijdens de zoekperiode.
  • Tijdens de zoekperiode gaat u op zoek naar werk of een opleiding. U solliciteert actief en schrijft zich in bij uitzendbureaus. Uw coach helpt u daarbij.
  • Aan het einde van de zoekperiode moet u kunnen bewijzen dat u actief gesolliciteerd heeft.
  • Lukt het niet om in de zoekperiode van vier weken een opleiding of werk te vinden? Dan kunt u na afloop van deze zoekperiode via www.werk.nl uw definitieve bijstandsaanvraag indienen. Doe dit wel binnen 5 werkdagen na het einde van de zoekperiode van vier weken, want anders moet u opnieuw een zoekperiode van vier weken doorlopen.

Na de zoekperiode

Heeft u uw zoekperiode doorlopen en heeft u een definitieve aanvraag voor een uitkering ingediend? Dan verloopt de procedure hetzelfde als bij personen van 27 jaar en ouder.

Studiefinanciering gaat voor een bijstandsuitkering

Heeft u voldoende mogelijkheden en capaciteiten om te kunnen studeren? En kunt u nog rechten kunt ontlenen aan studiefinanciering? Dan kunt u geen bijstandsuitkering ontvangen. U moet namelijk eerst zelf zoveel mogelijk doen om uw kansen op een baan te vergroten. U kunt u inschrijven voor een opleiding waarbij u studiefinanciering ontvangt, of bij een voltijd BBL-opleiding. Dit geldt ook als u in het bezit bent van een startkwalificatie maar nog mogelijkheden heeft om uw arbeidskansen te vergroten. U heeft een startkwalificatie als u minimaal havo-diploma of een diploma op mbo-niveau 2 heeft.

  • Neem voor meer informatie over startkwalificaties en opleidingsmogelijkheden contact op met een ROC (Regionaal Opleidingscentrum) zoals het Friesland College, Nordwin College en Friese Poort, of kijk op www.leerwerkloketfryslan.nl.
  • Bent u tussen de 18 en 23 jaar, niet in het bezit van een startkwalificatie en van mening geen regulier onderwijs te kunnen volgen? Neem dan contact op met het Regionaal Meldpunt Vroegtijdig Schoolverlaters (RMC) via www.rmcfryslannoord.nl om een studieadvies op te vragen.
  • Zijn er belemmeringen of heeft u onvoldoende capaciteiten waardoor u niet terug kunt naar school? Dan moet u dit kunnen aantonen door het overhandigen van een verklaring van een officiële instantie (geen huisarts).
  • Kunt u niet direct terug naar school omdat het instroommoment pas over enkele maanden is? Dan moet u dit zelf aantonen met het inschrijfbewijs of een verklaring van de school.

Gaat er iets mis bij de aanvraag?

Lukt het niet om u via de computer aan te melden voor een bijstandsuitkering? Stuur dan een mail naar contact@sozawe-nw-fryslan.nl. Noem in de mail ook uw BSN nummer, naam, adres en geboortedatum en telefoonnummer. U kunt ook bellen naar 0517- 380 200 (bereikbaar op werkdagen tussen 09.00- 12.00 uur).