Een uitkering aanvragen

Een uitkering aanvragen

Voor personen van 27 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd

Bent u 27 jaar of ouder, en heeft u de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt? Om een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet aan te vragen moet u het volgende doen:

  1. Dien een aanvraag in voor bijstands- of IOAW-uitkering via www.werk.nl.
  2. U krijgt een uitnodiging voor een gesprek om uw mogelijkheden voor re-integratie te bespreken.
  3. U krijgt een uitnodiging voor een gesprek over uw uitkeringsaanvraag.  De Participatiewet gaat uit van het principe dat werk voor inkomen gaat. Daarom voert u eerst een gesprek over uw mogelijkheden om weer aan het werk te gaan, en pas daarna een gesprek over uw uitkeringsaanvraag.

Voor personen van 18 tot 27 jaar oud

Bent u tussen 18 en 27 jaar oud? Dan is de procedure rond het aanvragen van een bijstandsuitkering anders dan voor personen van 27 jaar of ouder. Voor u geldt onder andere een zoekperiode van 4 weken, voordat u een definitieve uitkeringsaanvraag in kunt dienen via www.werk.nl. Lees hier meer over de procedure en de zoekperiode voor jongeren tot 27 jaar.

U heeft een DigiD-inlogcode nodig

Om u als werkzoekende in te schrijven bij het UWV en om een uitkering aan te vragen  heeft u een DigiD-inlogcode nodig. Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u die aanvragen op www.DigiD.nl.

Heeft u geen computer?

Heeft u geen computer? Vraag dan uw familie, familielid, buren, een kennis of een vriend om u te helpen. Lukt het niet via de computer? Neem dan contact op met de Dienst via telefoonnummer 0517 – 380 200 (op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur).