Een uitkering aanvragen

Een uitkering aanvragen

Voor personen van 27 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd

Bent u 27 jaar of ouder, en heeft u de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt? Om een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet aan te vragen moet u het volgende doen:

  1. Dien een aanvraag in voor bijstands- of IOAW-uitkering via www.werk.nl.
  2. U krijgt een uitnodiging voor een gesprek om uw mogelijkheden voor re-integratie te bespreken.
  3. U krijgt een uitnodiging voor een gesprek over uw uitkeringsaanvraag.  De Participatiewet gaat uit van het principe dat werk voor inkomen gaat. Daarom voert u eerst een gesprek over uw mogelijkheden om weer aan het werk te gaan, en pas daarna een gesprek over uw uitkeringsaanvraag.
  4. We beoordelen uw uitkeringsaanvraag zo snel mogelijk. Lukt het niet om uw aanvraag binnen 4 weken na de aanvraagdatum af te handelen?  Dan kunt u in aanmerking komen voor een voorschot. U kunt dit bespreken met de medewerker die uw uitkeringsaanvraag behandelt.

Voor personen van 18 tot 27 jaar oud

Bent u tussen 18 en 27 jaar oud? Dan is de procedure rond het aanvragen van een bijstandsuitkering anders dan voor personen van 27 jaar of ouder. Voor u geldt onder andere een zoekperiode van 4 weken, voordat u een definitieve uitkeringsaanvraag in kunt dienen via www.werk.nl. Lees hier meer over de procedure en de zoekperiode voor jongeren tot 27 jaar.

U heeft een DigiD-inlogcode nodig

Om u als werkzoekende in te schrijven bij het UWV en om een uitkering aan te vragen  heeft u een DigiD-inlogcode nodig. Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u die aanvragen op www.DigiD.nl.

Heeft u geen computer?

Heeft u geen computer? Vraag dan uw familie, familielid, buren, een kennis of een vriend om u te helpen. Lukt het niet via de computer? Neem dan contact op met de Dienst via telefoonnummer 0517 – 380 200 (op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur en 13.30 – 16.00 uur).