Surplusregeling

Surplusregeling

Surplusregeling: uw uitkering en salaris in één keer uitbetaald

Heeft u een bijstandsuitkering en daarnaast parttime werk? Dan krijgt u uw salaris en uw uitkering waarschijnlijk op verschillende momenten in de maand. Dat kan lastig zijn, omdat veel rekeningen misschien wel allemaal tegelijk betaald moeten worden. Een surplusregeling kan u helpen.

De hoogte van uw uitkering berekenen

Als u parttime werkt, vullen we uw salaris vanuit de bijstand aan tot de hoogte van de voor u geldende bijstandsnorm, plus eventueel een vrijlating. Dat is een deel van uw salaris dat we niet verrekenen met uw uitkering. We weten van te voren wel wat het totaalbedrag van uw salaris en uitkering moet zijn (namelijk uw bijstandsnorm plus vrijlating). We weten alleen nog niet hoe dit bedrag is opgebouwd: welk deel is loon, en welk deel is aanvullende bijstandsuitkering? Dat kunnen we iedere maand pas berekenen zodra we weten hoeveel salaris u die maand ontvangen heeft. Daardoor ontvangt u uw salaris en uw uitkering nooit tegelijk.

Met een surplusregeling ontvangt u uw uitkering en salaris tegelijk

Als u gebruik maakt van onze surplusregeling, ontvangt u uw salaris en uw uitkering wel tegelijk. We betalen we u iedere maand op de laatste werkdag van de maand een bedrag uit ter hoogte van uw bijstandsnorm plus uw vrijlating. Uw werkgever betaalt uw salaris dan niet rechtstreeks aan u, maar aan De Dienst. Wij berekenen achteraf de juiste verhouding loon/uitkering in de administratie. Maar u hoeft daar dan niet meer op te wachten. U hoeft ook geen inkomstenformulieren meer in te leveren.

Meer weten?

Heeft u parttime werk naast uw uitkering? Dan kunt u zelf beslissen of van deze surplus-werkwijze gebruik wilt maken. Heeft u vragen, of wilt u gebruik maken van de surplusregeling? Neem dan contact op met ons op via 0517-380 200 of contact@sozawe-nw-fryslan.nl, of vraag uw inkomensconsulent.