Re-integratietrajecten

Re-integratietrajecten

Naast Pastiel biedt De Dienst verschillende mogelijkheden voor ondersteuning aan mensen die een uitkering ontvangen en door omstandigheden niet zelfstandig een baan kunnen vinden. Als voorbereiding op de zoektocht naar werk biedt de Dienst de volgende mogelijkheden:

  • Maatschappelijke activering is bedoeld voor mensen die (nog) niet in staat zijn om bij een bedrijf te werken omdat ze bepaalde sociale vaardigheden missen. Bij maatschappelijke activering gaat het vooral om het ontwikkelen van die sociale vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan het accepteren van gezag, op tijd opstaan of er verzorgd uitzien.
  • Arbeidsactivering en toeleiding is bedoeld voor mensen die nog bepaalde arbeidsvaardigheden nodig hebben om aan het werk te kunnen. Door middel van scholing of werkervaring (bijvoorbeeld stage) kunnen zij hun vaardigheden verbeteren of ontwikkelen. Ook het aanwennen van een arbeidsritme hoort hierbij.
  • Arbeidsondersteuning is er voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk, maar die in hun persoonlijke situatie geen belemmeringen op het gebied van werk hebben.

Zorg

Sommige mensen hebben eerst hulpverlening nodig, voordat ze aan het werk kunnen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een zware verslaving of psychische stoornissen. De Dienst biedt deze hulpverlening niet zelf. Voor deze hulp zijn andere professionele partijen nodig. De Dienst kan hierbij als bemiddelende partij optreden.

Instrumenten voor ondersteuning en activering:

Voor de activering en ondersteuning kan de Dienst de volgende activiteiten en instrumenten aanbieden:

  • Coaching naar werk – Individuele gesprekken met de cliënt gericht op het vinden van werk.
  • Individuele trajecten – Maatwerktrajecten bij bijvoorbeeld re-integratiebureaus en onderwijsinstellingen.
  • Sollicitatietraining – In kleine groepen praktisch aan de slag met onder andere cv’s, brieven, sollicitatievaardigheden, het zoeken naar vacatures en netwerken.
  • WEB-trajecten – Taal- en rekentraining via het Friesland College.
  • Dagbesteding – Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, trajecten op een zorgboerderij of werkervaringsplaatsen. U kunt hiervoor terecht bij Welzijnswerk De Skûle in Franeker en Harlingen.
  • Arbeidsdeskundig onderzoek – Onderzoek gericht op het objectief beoordelen van de mogelijkheden van de cliënt.
  • Zelfstandig ondernemer – Ondersteuning bij het starten van een eigen onderneming.

Uw casemanager bespreekt met u welke mogelijkheden er voor u zijn.