Project @wurk

Project @wurk

Wilt u opnieuw aan het werk? Er zijn voor herintreders met enige werkervaring volop kansen. Als herintreder heeft u wellicht een aantal jaren geleden uw baan opgezegd. Inmiddels zijn uw kinderen groot en vragen ze niet meer zoveel zorg en aandacht. Dat maakt het nu voor u mogelijk weer buitenshuis te gaan werken. Maar misschien wilt u gewoon weer aan het werk voor de contacten en om uw werkervaring op peil te houden.

Werken aan eigen ontwikkeling

Er zijn redenen genoeg om weer aan het werk te gaan. Niet alleen is het leuk om geld te verdienen maar het geeft ook voldoening. U ontwikkelt uzelf en leert nieuwe vaardigheden. Ook ontmoet u andere mensen en vergroot u uw wereld. Er zijn genoeg organisaties en instellingen die uw talenten kunnen gebruiken.

Voor wie is het bedoeld?

Bent u na het krijgen van uw kinderen gestopt met werken en u wilt weer graag aan het werk? De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân heeft een re-integratietraject opgestart voor mensen die niet hoeven te werken, maar het wel graag (weer) willen. Niet alleen werkzoekenden zonder uitkering maar ook werkzoekenden met een Algemene nabestaandenuitkering (Anw) kunnen gebruik maken van dit aanbod, en geldt zowel voor mannen als voor vrouwen.

Vergoeding van de kosten

Bij @Wurk zijn geen trajectkosten, ook niet voor Niet Uitkeringsgerechtigden (Nuggers). Eventuele scholingskosten zult u wel zelf moeten betalen.

Waar moet u zijn?

Wilt u gebruik maken van dit aanbod van de Dienst, dan moet u wel als werkzoekende staan ingeschreven via www.werk.nl. Verdere informatie over @Wurk vindt u op www.baaszoektjou.nl.

Wie helpt u?

Als u zich laat inschrijven als werkzoekende kijken wij naar wat u vroeger heeft gedaan en wat u nu graag voor werk zou willen doen. Is er direct een baan voor u dan hoeft er verder niets te worden geregeld en vindt u vast uw weg via de basisdienstverlening. Als u geen werkervaring heeft of lange tijd niet heeft gewerkt, dan is uw afstand tot de arbeidsmarkt dus groter en zou een goede oriëntatie naar uw mogelijkheden en die van de huidige arbeidsmarkt via dit project een goede stap zijn.

Hebt u nog vragen?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u bellen met het algemeen telefoonnummer: 0517- 380 200 ( op werkdagen tussen 09.00- 12.00 uur) of e-mail: contact@sozawe-nw-fryslan.nl of via www.baaszoektjou.nl.