Pastiel

Pastiel

Pastiel helpt mensen met een uitkering zo snel mogelijk aan het werk. Pastiel is een samenwerkingsproject van 11 gemeenten in het westen en noordwesten van Friesland. Iedereen in deze gemeenten die een bijstandsuitkering of Ioaw-uitkering aanvraagt ontvangt een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst bij Pastiel.

Wanneer u een bijstandsuitkering of Ioaw-uitkering aanvraagt, bent u verplicht om u maximaal in te spannen om zo snel mogelijk in uw eigen onderhoud te voorzien.  Pastiel helpt u daarbij.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over de Participatiewet, over hoe de Dienst en Pastiel deze wet uitvoeren en hoe een traject bij Pastiel eruitziet. Aansluitend op de bijeenkomst heeft u een persoonlijk gesprek met een mobiliteitscoach. Samen bespreekt u welke acties er kunnen worden ingezet om u te ondersteunen bij het vinden van werk. Een traject bij Pastiel bestaat standaard uit drie fasen, maar omdat iedereen anders is, bespreekt u met uw coach hoe uw traject er specifiek uit komt te zien.

Meer informatie over Pastiel vindt u op www.pastiel.nl.

Logos Partijen Pastiel