Ondernemen naast een bijstandsuitkering

Ondernemen naast een bijstandsuitkering

Ontvangt u een bijstandsuitkering en heeft u ideeën voor een eigen bedrijfje? Heeft u een hobby waar u misschien wel uw werk van kunt maken? Dan is Parttime ondernemen met ondersteuning van Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF) misschien iets voor u.

Parttime ondernemen

De Dienst Noardwest Fryslân biedt mogelijkheden om een bedrijfje te beginnen naast een bijstandsuitkering. Met begeleiding van BZF kunt u vanuit de bijstand kleinschalig ondernemen. In principe komt iedere uitkeringsgerechtigde in Noardwest-Fryslân in aanmerking voor de regeling Parttime Ondernemen..

Voordat u start met uw bedrijfje

Heeft u belangstelling voor ondernemen naast een bijstandsuitkering? Bespreek het met uw casemanager Werk & Participatie van de Dienst. Uw casemanager kan u dan in contact brengen met BZF.

U voert een oriënterend gesprek met een consulent van BZF. Tijdens dit gesprek maakt u samen een inschatting of parttime ondernemen iets voor u is. Wilt u als parttime ondernemer starten dan volgt u vier workshops van BZF. In de workshops leert u onder andere de basis over belastingregels en hoe u uw inkomen aan de Dienst opgeeft. U leert een administratie opzetten en hoe u uw product of dienst het beste in de markt kan zetten. Na deelname aan de workshops verzorgt BZF een advies aan u en de Dienst over het vervolg. Na positief advies start uw traject richting Parttime ondernemen.

Deel van dat traject is dat u samen met BZF en de Dienst een inschatting maakt van uw gemiddelde maandelijkse inkomsten, en wat de Dienst daar vanuit de bijstand op aan moeten vullen. Voor het bijstandsdeel houdt u een sollicitatieplicht. Na een jaar berekent BZF samen met de Dienst of u te veel of te weinig bijstand ontvangen heeft. Te veel ontvangen bijstand betaalt u terug, te weinig ontvangen bijstand krijgt u achteraf alsnog uitbetaald.

Meer weten of een traject starten?

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheden voor Parttime Ondernemen? Neem contact op met uw casemanager van de Dienst of rechtstreeks met een consulent van BZF. Zij kunnen u meer vertellen over de mogelijkheden en voorwaarden van Parttime ondernemen.

Bureau Zelfstandigen Fryslân
Heliconweg 62
8941 AT Leeuwarden
telefoon: 14 058
e-mail: info@bureauzelfstandigenfryslan.nl
website: www.bureauzelfstandigenfryslan.nl

Decoratief