Loonkostenvoordeel

Loonkostenvoordeel

Per 1 januari 2018 geldt de nieuwe regeling loonkostenvoordeel voor werknemers vanaf 56 jaar.

Een baan gevonden!
U hebt een baan gevonden, gefeliciteerd! Uw kennis en ervaring komen zeker van pas in uw nieuwe baan. Om het voor uw werkgever aantrekkelijk te maken u voor langere tijd in dienst te houden, kan hij gebruikmaken van het ‘Loonkostenvoordeel.

Wat is Loonkostenvoordeel (LKV)?
Per 1 januari 2018 geldt een nieuwe regeling: het  Loonkostenvoordeel (LKV). Dit is een bijdrage voor uw werkgever. Die maakt voor u kosten, onder andere voor uw loon en voor werknemerspremies. Als tegemoetkoming voor deze kosten kan uw werkgever voor ieder uur dat u werkt een bedrag ontvangen. Dit is € 3,05 per uur tot een totaalbedrag van € 6.000,- per jaar. Dit kan 3 jaar achter elkaar. Uw werkgever krijgt het geld achteraf van de Belastingdienst.

Wat zijn de voorwaarden voor Loonkostenvoordeel?
Uw werkgever heeft mogelijk recht op LKV als u aan onderstaande voorwaarden voldoet.

De voorwaarden zijn:

  • U bent 56 jaar of ouder, maar u hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • U hebt in de maand voorafgaand aan uw baan een uitkering van de gemeente ontvangen (Participatiewet, IOAW of IOAZ).
  • U bent de 6 maanden voorafgaand aan deze baan niet in dienst geweest bij de werkgever waar u nu werkt.
  • U hebt een reguliere baan bij uw werkgever en u wordt voor uw werk betaald.

Voldoet u aan deze voorwaarden? Uw werkgever kan daarom loonkostenvoordeel krijgen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Uw werkgever heeft van u een zogenaamde doelgroepverklaring nodig om loonkostenvoordeel aan te vragen voor u. U vraagt Loonkostenvoordeel aan via het ‘aanvraagformulier Loonkostenvoordeel’ en de Dienst neemt een besluit op uw aanvraag. Vervolgens ontvangt u een besluit van de Dienst en u geeft een kopie van het besluit aan uw werkgever.

Waarom heeft uw werkgever een doelgroepverklaring nodig?

Uw werkgever bewaart deze doelgroepverklaring bij de loonadministratie. Hij kan bij de loonaangifte aangeven dat hij loonkostenvoordeel wil ontvangen. UWV controleert dan of er voor u een doelgroepverklaring is. Zonder doelgroepverklaring heeft uw werkgever geen recht op het loonkostenvoordeel.

Wat moet u doen?

Op de pagina downloads en formulieren  vindt u de folder ‘Toelichting Loonkostenverklaring (LKV)’ en het ‘Aanvraagformulier Loonkostenverklaring’. Vult u dit aanvraagformulier volledig in. Onderteken het formulier en stuur het naar:

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
t.a.v. Team  Werk en Participatie
Postbus 4
8800 AA Franeker

Wanneer krijgt u bericht over de Loonkostenverklaring?
U ontvangt binnen 8 weken van ons een besluit of u aan alle voorwaarden voldoet. Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u twee besluiten van ons. Eén exemplaar bewaart u voor uw eigen administratie en de kopie hiervan geeft u aan uw werkgever.
Meer informatie over Loonkostenvoordeel leest u op:
https://www.uwv.nl/
belastingdienst.nl/loonheffingen.

Informatie voor de werkgever

Heeft u een werknemer bij u in dienst die:

  • 56 jaar of ouder is, en nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt.
  • Een maand voorafgaand aan de betrekking een uitkering van de Dienst Noardwest Fryslân heeft ontvangen (Participatiewet, IOAW of IOAZ).
  • 6 maanden voorafgaand aan deze baan niet bij u heeft gewerkt.
  • Een reguliere baan bij u heeft en voor het werk wordt betaald.

Als uw werknemer aan al deze voorwaarden voldoet is het wellicht interessant om de volgende websites te raadplegen.

https://www.uwv.nl/
belastingdienst.nl/loonheffingen