IOAW uitkering

IOAW uitkering

Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers

Voor wie is de IOAW-uitkering?

  • De IOAW is een inkomensvoorziening voor werkloze werknemers die op het moment dat ze werkloos werden 50 jaar of ouder waren, en die de maximale uitkeringsduur van de WW hebben doorlopen. Die WW-periode moet wel langer dan drie maanden zijn geweest.
  • Deze wet geldt ook voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen, ongeacht hun leeftijd, omdat hun arbeidsongeschiktheid niet langer tenminste 35 % bedraagt.

Hoogte van een IOAW-uitkering

De hoogte van een IOAW-uitkering is afhankelijk van uw persoonlijke (leef)situatie en uw (voorgaande) inkomen. Het maakt bijvoorbeeld verschil of u getrouwd bent of alleen woont.

Inkomsten

De IOAW vult uw inkomen aan tot de in uw situatie geldende IOAW-grondslag per 1-01-2018. De inkomsten van u en/of uw partner die van invloed zijn op de hoogte van uw uitkering zijn inkomsten uit of in verband met werk. Het gaat om bijvoorbeeld salaris, WW-uitkering of pre-pensioen.U komt niet in aanmerking voor een uitkering als deze inkomsten en die van uw eventuele partner hoger zijn dan de IOAW-grondslag die in uw situatie geldt.

Vermogen

Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld of een eigen woning) is niet van invloed op de hoogte van uw IOAW-uitkering.

Verplichtingen bij een IOAW-uitkering

Net als bij een bijstandsuitkering heeft u een arbeidsverplichting en een inlichtingenplicht.

Een IOAW-uitkering aanvragen

U kunt een IOAW-uitkering aanvragen via www.werk.nl van het UWV. Hoe de procedure verder verloopt leest u op de pagina Een uitkering aanvragen.

Meer informatie

De volledige wettekst van de Ioaw staat op wetten.overheid.nl.