IOAW uitkering

IOAW uitkering

Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers

Voor wie is de IOAW-uitkering?

  • De IOAW is een inkomensvoorziening voor werkloze werknemers die op het moment dat ze werkloos werden 50 jaar of ouder waren, en die de maximale uitkeringsduur van de WW hebben doorlopen. Die WW-periode moet wel langer dan drie maanden zijn geweest.
  • Deze wet geldt ook voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen, ongeacht hun leeftijd, omdat hun arbeidsongeschiktheid niet langer tenminste 35 % bedraagt.

Hoogte van een IOAW-uitkering

Op de bruto uitkering wordt loonheffing toegepast. De uiteindelijke hoogte van uw netto uitkering hangt onder andere af van de hoogte van de WW-uitkering die u ontving voordat u een IOAW-uitkering ontving, uw loonheffingskorting, uw woon- en gezinssituatie en uw eventuele inkomsten naast uw uitkering. De inkomsten van u en/of uw partner die van invloed zijn op de hoogte van uw uitkering zijn inkomsten uit of in verband met werk. Het gaat om bijvoorbeeld salaris, WW-uitkering of pre-pensioen.

Alleenstaande werkloze werknemer die met één of meer meerderjarige personen zijn hoofdverblijf heeft in dezelfde woning
Bruto: € 843,68
Netto: € 768,17

Alleenstaande werkloze werknemer van 23 jaar of ouder
Bruto: € 1.331,36
Netto: € 1.075,44

Werkloze werknemer en de echtgenoot, beiden 21 jaar of ouder
Bruto: € 1.687,36
Netto: € 1536,34

Genoemde bedragen zijn per maand, inclusief vakantietoeslag. De bedragen zijn de IOAW-grondslagen afkomstig uit artikel 5 lid 3 en 4 IOAW en gelden per 1 januari 2021.

Vermogen

Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld of een eigen woning) is niet van invloed op de hoogte van uw IOAW-uitkering.

Verplichtingen bij een IOAW-uitkering

Net als bij een bijstandsuitkering heeft u een arbeidsverplichting en een inlichtingenplicht.

Een IOAW-uitkering aanvragen

U kunt een IOAW-uitkering aanvragen via www.werk.nl van het UWV. Hoe de procedure verder verloopt leest u op de pagina Een uitkering aanvragen.

Meer informatie

De volledige wettekst van de Ioaw staat op wetten.overheid.nl.