Vakantie en/of verblijf in het buitenland

Vakantie en/of verblijf in het buitenland

Ontvangt u een uitkering van de Dienst en wilt u op vakantie? Of verblijft u om een andere reden een periode niet op uw woonadres? Vraagt u dan vier weken vóór vertrek toestemming aan uw contactpersoon van de Dienst. Heeft u ook een contactpersoon bij Pastiel, dan moet u daar ook toestemming vragen. Vul daarna de vakantie-/afwezigheidsperiode in op het wijzigingsformulier, en stuur dat op naar de Dienst. Bent u langer afwezig dan de periode waarvoor u toestemming heeft gekregen, dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.

Maximaal 4 weken per jaar
U mag niet langer dan vier weken per kalenderjaar verblijven in het buitenland. Wanneer het een periode betreft waarin de jaarwisseling plaatsvindt, dan mag de aaneengesloten periode maximaal vier weken duren. Verblijft u langer dan vier weken in het buitenland, dan wordt uw recht op uitkering ingetrokken.

Formulier opsturen
Het wijzigingsformulier en een toelichting kunt op deze pagina downloaden. Stuurt u dit ingevulde en ondertekende formulier op naar de Dienst Noardwest Fryslân, t.a.v. Inkomensadministratie, Postbus 4, 8800 AA Franeker.