Inlichtingenplicht

Inlichtingenplicht

Als u een bijstandsuitkering of IOAW ontvangt hebt u een inlichtingenplicht. Dat betekent dat u de juiste informatie moet doorgeven.

Welke informatie moet u in ieder geval doorgeven?

Enkele voorbeelden:

 • U hebt een erfenis ontvangen
 • U gaat werken
 • U gaat meer of minder uren werken
 • U stopt met werken
 • U en uw partner gaan samenwonen
 • Er komt iemand bij u in huis wonen
 • U hebt een woning in het buitenland
 • U gaat een opleiding volgen
 • Uw kinderen staan bij u ingeschreven, maar zij gaan verhuizen
 • Uw meerderjarige kind stopt met opleiding of studie
 • U gaat (met vakantie) naar het buitenland

Terugbetalen

Geef wijzigingen op tijd door. Als u veranderingen niet of te laat doorgeeft, heet dat uitkeringsfraude. Ook als u onjuiste informatie doorgeeft. Als er twijfel is over het recht op de uitkering, start de Dienst een fraudeonderzoek.

Vindt de Dienst dat u onterecht uw uitkering ontvangen heeft? Dan kunt u een boete krijgen. Als u teveel geld heeft ontvangen, moet u dat terugbetalen.

Fraude is niet altijd met opzet

Ook als u per ongeluk vergeet om wijzigingen of inkomsten aan de Dienst door te geven, moet u een boete betalen. Fraude betekent dus niet altijd dat u met opzet oneerlijk bent geweest.

Controle

U bent verplicht om zelf op tijd de juiste informatie door te geven. De overheid controleert uw gegevens door uw informatie te vergelijken met gegevens van bijvoorbeeld de Belastingdienst, uitzendbureaus en energiebedrijven. Bovendien kunnen medewerkers van de Dienst bij u thuis langskomen om uw situatie te controleren. De kans dat fraude ontdekt wordt is daardoor heel groot.

Dus: verandert er iets in uw situatie? Geef dit dan direct door aan de Dienst, en voorkom dat u veel geld moet terugbetalen.

Ook voor andere uitkeringen

De regels rond fraude en boete staat beschreven in de Wet Aanscherping Handhaving- en Sanctiebeleid SZW-wetgeving (Fraudewet) die sinds 1 januari 2013 van kracht is. Deze wet geldt ook voor een aantal andere uitkeringswetten, zoals de Toeslagenwet, WW, WAO, Wajong, ZW en AKW (Kinder-bijslagwet), AOW, ANW en IOAW, IOAZ en bijstand op grond van de Participatiewet. Neem voor meer informatie contact op met de instantie die de uitkering verstrekt.