Bijstandsbedragen

Bijstandsbedragen

Hoogte van de bijstandsbedragen in 2020

Bijstandsbedragen worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast. Hier vindt u de actuele bijstandsbedragen.

Overzicht bijstandsbedragen per 1 juli 2020:

Hier vindt u de pdf versie van de 100% bijstandsbedragen per 1 juli 2020

In deze pdf leest u de diverse percentages bijstandsnormen per 1 juli 2020

Kostendelersnorm

Deelt u een woning met één of meer volwassenen? Dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de voor u geldende bijstandsnorm. Hoe meer volwassen personen in één huis wonen, hoe lager de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm wordt. Voor de kostendelersnorm tellen niet mee:

 • Gehuwden,
 • Personen jonger dan 21 jaar,
 • Huurders die een commercieel huurcontract hebben en een commerciële huurprijs betalen (met uitzondering van bloed- en aanverwanten in de 1e en 2e graad),
 • Personen die onderwijs volgen waarvoor studiefinanciering op grond van de WSF of de WTOS mogelijk is,
 • Personen die een BBL-opleiding volgen.

Lees ook de pagina over de kostendelersnorm

Vrij te laten vermogen

In de Participatiewet is de vrij te laten vermogensgrens voor 2020 als volgt vastgesteld:

 • Gehuwd/samenwonend en alleenstaande ouder € 12.450,-
 • Alleenstaande € 6.225,–
 • Woont u in uw eigen (koop)huis dan mag er niet meer dan € 52.500,- eigen vermogen in dit huis zitten. Indien er meer dan € 52.500,- eigen vermogen in de woning zit dan kan er wellicht een krediethypotheek gevestigd worden. Wilt u daar meer informatie over, neem dan telefonisch contact op met de Dienst.

Onder vermogen worden naast spaargeld ook kostbare bezittingen gerekend, zoals een recreatiewoning, auto, caravan, boot, juwelen en waardepapieren.

Welke percentages gelden per regeling?

Hoe hoog uw inkomenspercentage maximaal mag zijn hangt af van de gemeente waarin u woont. In onderstaande tabel kunt u het percentage lezen hoe hoog uw inkomen maximaal mag zijn om voor de diverse regelingen in aanmerking te komen. Deze inkomenspercentages zijn door de gemeenteraad van uw gemeente vastgesteld.

 • De 100%-norm is van toepassing op de Compensatieregeling Eigen Risico 2020 (zorgverzekering).
 • De 105%-norm is van toepassing op de individuele inkomenstoeslag voor inwoners van de gemeenten Terschelling, Vlieland en Waadhoeke.
 • De 110%-norm is van toepassing op de individuele inkomenstoeslag voor inwoners van gemeente Harlingen
 • De 130%-norm is van toepassing op de AV Frieso van zorgverzekeraar de Friesland.