Bijstand voor zelfstandigen – BBZ en IOAZ

Bijstand voor zelfstandigen – BBZ en IOAZ

Voor informatie over en aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kunt u terecht bij het digitale loket van Bureau Zelfstandigen Friesland, op www.bureauzelfstandigenfriesland.nl

Meer informatie over de Tozo en andere corona-regelingen voor ondernemers vindt u hier:

Startende ondernemers en gevestigde zelfstandigen kunnen in een aantal gevallen voor financiële bijstand een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Ontvangt u een bijstandsuitkering en wilt u een eigen bedrijf beginnen? Of bent u zelfstandige en verkeert u tijdelijk in financiële problemen? Mogelijk kunt u dan in aanmerking komen voor financiële bijstand op grond van het Bbz.

Een oudere zelfstandige kan, wegens omstandigheden, het bedrijf moeten beëindigen of verkopen. Hij of zij kan ook gedwongen worden uit het bedrijf of beroep te moeten stappen. De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) kan dan uitkomst bieden. De regeling biedt aan oudere gewezen zelfstandigen tot 65 jaar een inkomensgarantie op het niveau van het sociaal minimum.

Het Bbz en de Ioaz worden voor de Dienst uitgevoerd door het Bureau Zelfstandigen Fryslan. Ga naar www.bureauzelfstandigenfryslan.nl of bel met 14058 voor meer informatie.

Bureau Zelfstandigen Fryslân
Heliconweg 62
8941 AT Leeuwarden
telefoon: 14 058
e-mail: info@bureauzelfstandigenfryslan.nl
website: www.bureauzelfstandigenfryslan.nl

Decoratief

Ontvangt u een bijstandsuitkering en heeft u ideeën om daarnaast een klein bedrijfje te beginnen? Dan is de regeling Parttime Ondernemen misschien iets voor u. Met ondersteuning van Bureau Zelfstandigen Friesland (BZF) kunt u stap voor stap beginnen met ondernemen, en daarnaast een (gedeeltelijke) bijstandsuitkering blijven ontvangen. Meer over de regeling Parttime Ondernemen leest u hier.