Bijstand voor zelfstandigen – BBZ en IOAZ

Bijstand voor zelfstandigen – BBZ en IOAZ

Startende ondernemers en gevestigde zelfstandigen kunnen in een aantal gevallen voor financiële bijstand een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Ontvangt u een bijstandsuitkering en wilt u een eigen bedrijf beginnen? Of bent u zelfstandige en verkeert u tijdelijk in financiële problemen? Mogelijk kunt u dan in aanmerking komen voor financiële bijstand op grond van het Bbz.

Een oudere zelfstandige kan, wegens omstandigheden, het bedrijf moeten beëindigen of verkopen. Hij of zij kan ook gedwongen worden uit het bedrijf of beroep te moeten stappen. De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) kan dan uitkomst bieden. De regeling biedt aan oudere gewezen zelfstandigen tot 65 jaar een inkomensgarantie op het niveau van het sociaal minimum.

Het Bbz en de Ioaz worden voor de Dienst uitgevoerd door het Bureau Zelfstandigen Fryslan. Ga naar www.bureauzelfstandigenfryslan.nl of bel met 14058 voor meer informatie.

Bureau Zelfstandigen Fryslân

Heliconweg 62

8941 AT Leeuwarden

telefoon: 14 058

e-mail: info@bureauzelfstandigenfryslan.nl

website: www.bureauzelfstandigenfryslan.nl