Welke aanbieders leveren Friese jeugdhulp in 2022?

Welke aanbieders leveren Friese jeugdhulp in 2022?

Inkoop Jeugd

Op dit moment werkt Sociaal Domein Fryslân (SDF) samen met betrokken gemeenten hard aan de provinciale Inkoop Jeugd 2022. Gemeenten en Dienst zijn betrokken bij de werkgroepen die straks de implementatie van de nieuwe inkoop gaan doen. Die werkgroepen werken nu hun plannen uit. In de loop van de zomer ga je daar meer van zien.

Planning aanbestedingstraject

Het aanbestedingstraject is in volle gang. Als onderdeel daarvan konden belangstellende zorgaanbieders de afgelopen weken vragen stellen over de inkoop, en dat hebben ze massaal gedaan: in de eerste vragenronde zijn er 1477 vragen gesteld. Ook de tweede ronde waren er veel vragen. Alle vragen zijn afgelopen twee weken beantwoord. De volgende stap is dat zorgaanbieders zich in de komende weken in kunnen schrijven voor de verschillende percelen. Eind augustus zal in grote lijnen duidelijk zijn welke zorgaanbieders gecontracteerd zullen worden. Gecontracteerde zorgaanbieders zijn straks verplicht om zorg te leveren voor heel Friesland, ook de eilanden.

Planning en aanpak implementatie nieuwe inkoop

Inmiddels zijn er vier provinciale werkgroepen opgericht om de nieuwe inkoop straks te implementeren. Communicatie, Bedrijfsvoering, Lokale inrichting en Sturen op resultaten. Bouwina Meijer en Femke van der Iest van het Beleidsteam Noardwest Fryslân en Jaco de Greef en Anne van Beest van De Dienst zijn hier intensief bij betrokken. De werkgroep communicatie zal zich gaan richten op het informeren en eventueel trainen van de gebiedsteams. De verwachting is dat hier halverwege juli een duidelijk plan voor ligt. In de loop van de zomer kun je dus meer informatie verwachten over de nieuwe inkoop en wat dat betekent voor zorgaanbieders, cliënten en gebiedsteams.

Meer weten?

Heb je vragen over dit proces? Dan kun je terecht bij Bouwina Meijer en Femke van der Iest van het Beleidsteam Noardwest Fryslân, via b.meijer@waadhoeke.nl en f.vanderiest@waadhoeke.nl.