Waar moet je rekening mee houden als je cliënt een Wlz-indicatie krijgt?

Waar moet je rekening mee houden als je cliënt een Wlz-indicatie krijgt?

Wet langdurige zorg

Wat als je Wmo-cliënt een Wlz-indicatie krijgt?

Mensen die levenslang, 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben, komen in aanmerking voor een Wlz-indicatie. Zo’n indicatie kan ondersteuning als verzorging, verpleging, begeleiding, dagbesteding met vervoer, huishoudelijke hulp en eventueel behandeling omvatten. Wlz-indicaties kunnen van invloed zijn op voorzieningen uit andere wetten, waaronder de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet.

Krijg je te maken met een client die een Wlz indicatie heeft? Of andersom: krijgt een van jouw (Wmo-)cliënten een Wlz-indicatie? Dan zijn dit zaken om rekening mee te houden:

Een Wlz-indicatie aanvragen

De client of wettelijk vertegenwoordiger/gemachtigde kan een Wlz-indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een indicatie wordt afgegeven in een profiel: daar staat de aard, inhoud en omvang van een Wlz-indicatie in. Het CIZ stuurt de indicatie door naar het Zorgkantoor in de regio. Het Zorgkantoor verstrekt de benodigde ondersteuning in Zorg in natura (ZIN) of een PGB of beide.

Vormen van Wlz-indicaties en hun samenhang met Wmo-ondersteuning

Met een Wlz-indicatie kan een cliënt zorg thuis of in een instelling ontvangen. Afhankelijk van de vorm van de Wlz-ondersteuning, kun je nog wel Wmo-indicaties afgeven aan Wlz-cliënten, bijvoorbeeld voor hulpmiddelen, collectief vervoer of woningaanpassingen.

  • Bij Intramuraal verblijf gaat de cliënt in een instelling wonen. Alle ondersteuning en hulpmiddelen die iemand daar nodig heeft, horen bij het intramurale verblijf en worden betaald vanuit de Wlz door het Zorgkantoor..
  • Deeltijdverblijf is ook mogelijk: een cliënt verblijft dan thuis en in een instelling. Het thuis wonen en het wonen in een instelling wordt afgewisseld volgens een vooraf vastgestelde tijdsperiode. Bijvoorbeeld week op/ week af of aantal dagen in de week in een instelling. Cliënten verblijven per 14 dagen 7,8 of 9 dagen in de instelling. De ondersteuning wordt gefinancierd vanuit de Wlz. Sommige hulpmiddelen ook.
  • Voor Wlz-zorg thuis zijn verschillende leveringsvormen voor verschillende zorgbehoeften mogelijk: Volledig pakket thuis, Modulair pakket thuis en Pgb. De Wlz profielen omvatten onder andere dagbesteding  inclusief vervoer en huishoudelijke hulp. Eventuele Wmo-indicaties voor deze ondersteuning vervallen dan. Voor mobiliteitshulpmiddelen, woningaanpassingen en collectief vervoer is nog wel een Wmo-indicatie nodig.
  • Zijn de basis Wlz-profielen niet toereikend voor ondersteuning thuis? Dan zijn er nog aanvullende mogelijkheden, zoals de Extra Kosten Thuis regeling. Cliënten kunnen daarmee bovenop het vaststaande tarief van het afgegeven profiel 25% extra budget ontvangen om de zorg thuis te organiseren.

De overgang van Wmo naar Wlz

Is er al een Wlz-indicatie voor verblijf, maar is er nog geen plek in een zorginstelling? Dan komt de cliënt op de wachtlijst van de zorginstelling . Het Zorgkantoor betaalt dan tot aan de opname de zorgaanbieder Wmo door. Dat heet overbruggingszorg. Tot aan de opname wordt de zorgverlener “gecontracteerd” door het Zorgkantoor en kan de zorg gewoon doorlopen.

Blijft een cliënt thuis wonen met een Wlz-indicatie en had hij of zij daarvoor al Wmo-ondersteuning? Dan is het van belang om te weten:

  • Heeft de Wmo-aanbieder ook een contract voor Wlz-zorg? Dan kan dezelfde aanbieder de hulp blijven leveren.
  • Heeft de Wmo-aanbieder geen contract voor Wlz-zorg? Dan kan dezelfde aanbieder alleen ingezet worden middels een Pgb Wlz. Dan moet de cliënt wel aan de voorwaarden voldoen voor een Pgb Wlz.

Wlz-indicaties in combinatie met de Participatiewet en Jeugdwet

Een Wlz-indicatie kan ook invloed hebben op bijvoorbeeld een uitkering of Participatiewet-traject.

  • Ontvangt een cliënt een bijstandsuitkering en gaat hij of zijn in een Wlz-instelling (intramuraal) wonen? Dan verlagen we de uitkering, conform de bijstandsnormen van de Participatiewet.
  • Volgt een cliënt een traject naar werk vanuit de Participatiewet, dan kan de Wlz indicatie hierop van invloed zijn. Wlz wil zeggen levenslang, levensbrede ondersteuning. Er zit standaard dagbesteding met vervoer in een Wlz profiel.
  • Ontvangt een client ondersteuning vanuit de Jeugdwet en komt er een Wlz indicatie, dan stoppen de meeste vormen van jeugdhulp onder de Jeugdwet.

Eigen bijdrage

In tegenstelling tot de Wmo is de eigen bijdrage voor de Wlz afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënten en de omvang van de zorg bij een Modulair Pakket Thuis (MPT). Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage. Ontvangt een cliënt zowel ondersteuning uit de Wmo en de Wlz? Dan vervalt de Wmo eigen bijdrage.

Wil je meer informatie over de Wlz?

Meer informatie over de WLZ vind je op:

Heb je vragen, dan mag je natuurlijk ook langslopen, bellen of mailen met de adviseurs Wmo/Jeugdwet.