Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Een bijstandsuitkering en vrijwilligerswerk

Ontvangt u een bijstandsuitkering en wilt u vrijwilligerswerk doen? Dat kan, maar u heeft vooraf wel toestemming nodig van de Dienst.

Samen met uw contactpersoon van team Participatie bij de Dienst bepaalt u of het vrijwilligerswerk dat u wilt gaan doen geschikt is. Het vrijwilligerswerk mag uw kansen op betaald werk niet verkleinen. En wanneer u een passende baan kunt krijgen, moet het vrijwilligerswerk tijdens werktijd stoppen. U kunt het vrijwilligerswerk natuurlijk wel in uw vrije tijd blijven doen.

Sociale participatie

Behoort betaald werk voor u vooralsnog niet (meer) tot de mogelijkheden behoort, bijvoorbeeld door een slechte gezondheid of bepaalde sociale omstandigheden? Onbetaald werk kan dan een tijdelijke uitkomst zijn. Dit heet sociale participatie. Ook daarover kunt u afspraken maken met uw contactpersoon bij de Dienst.

De Dienst kan u ook stimuleren om vrijwilligerswerk te gaan doen. Het is dan onderdeel van een trajectplan bij het zoeken naar betaald werk.