Voorwaarden TONK-regeling versoepeld in Noordwest-Friesland

Voorwaarden TONK-regeling versoepeld in Noordwest-Friesland

Woont u in Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke en heeft u door corona en/of de corona-maatregelen meer dan 30% inkomstenverlies? Dan kunt u een tegemoetkoming uit de TONK-regeling aanvragen. TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De regeling biedt tijdelijke financiële ondersteuning voor noodzakelijke woonlasten voor mensen die door de corona-maatregelen fors minder inkomsten hebben uit loon of uit een eigen bedrijf.

Voorwaarden verruimd

Een belangrijke voorwaarde voor de TONK-regeling is dat uw woonlasten (huur of hypotheek) hoger moeten zijn dan 25% van uw inkomen. Het specifieke percentage hangt af van uw situatie. Tot nu toe was dit percentage 30% of meer. Ook de berekening van de totale woonlasten is veranderd. Door deze wijzigingen komen meer mensen in aanmerking voor een tegemoetkoming uit de TONK-regeling. Daarnaast heeft gemeente Waadhoeke de tegemoetkoming verhoogd van € 750/€ 1500 naar € 1000/€ 2000. De verruiming gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in. Alle informatie over deze en de andere voorwaarden vindt u op www.sozawe-nw-fryslan.nl/tonk-regeling

Wat moet u doen?

  • Heeft u eerder al een aanvraag voor de TONK-regeling ingediend en is die aanvraag afgewezen? Dan hoeft u niets te doen: De Dienst beoordeelt of u nu wel recht heeft op een tegemoetkoming. U ontvangt daar dan bericht over.
  • Heeft u nog geen aanvraag ingediend, maar denkt u dat u (nu wel) aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u via sozawe-nw-fryslan.nl/tonk-regeling een aanvraag indienen.
  • Woont u in gemeente Waadhoeke en heeft u al een tegemoetkoming van € 750 of € 1000 ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. De Dienst betaalt de verhoging zo snel mogelijk aan u uit.

Belangrijk om te weten:

  • De tegemoetkoming TONK is ook mogelijk naast andere regelingen als de TOZO en de NOW
  • De TONK-regeling is er voor alle inwoners die inkomen kwijt zijn door corona, dus niet alleen voor zelfstandigen/ondernemers.
  • Heeft u vermogen in uw eigen woning of vermogen gereserveerd voor bijvoorbeeld pensioen, studie voor uw kinderen of uitvaart? Dan wordt dit vermogen volledig buiten beschouwing gelaten.
  • De tegemoetkoming is een onbelaste vergoeding, en heeft daarom geen gevolgen voor de hoogte van uw toeslagen, belastingen en dergelijke.
  • De tegemoetkoming hoeft niet terugbetaald te worden, als deze toegekend is op basis van correcte informatie bij de aanvraag.

De TONK-regeling loopt van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Aanvragen voor een tegemoetkoming over deze periode moeten uiterlijk op 31 juli 2021 ingediend zijn.

 Op www.sozawe-nw-fryslan.nl/tonk-regeling staat meer informatie over de regeling, de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Coronaregeling TONK beschikbaar voor inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke