Verhuisbericht: Martinihûs sluit per 17 december 2018

Verhuisbericht: Martinihûs sluit per 17 december 2018

Vanaf 17 december 2018 sluiten wij onze locatie aan het Sint Martiniplantsoen 12 en verplaatsen we al onze dienstverlening naar de Eise Eisingastraat 5-8 in Franeker, ingang via nummer 8.

Bezoek op afspraak. U kunt een  afspraak maken via: 

E-mail:         contact@sozawe-nw-fryslan.nl
Telefoon:     0517-380 200