Vanaf 1 januari 2017 nieuw beleid Huishoudelijke Hulp in Noardwest Fryslân

Vanaf 1 januari 2017 nieuw beleid Huishoudelijke Hulp in Noardwest Fryslân

Met ingang van 1 januari 2017 veranderen de voorwaarden voor huishoudelijke hulp in de zeven gemeenten in Noardwest-Fryslân. Aanleiding voor de aanpassing is de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), die in mei nadere voorwaarden stelde aan de manier waarop Nederlandse gemeenten de huishoudelijke hulp op grond van de Wmo aan moeten bieden.

De zeven gemeenten hebben samen met de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (de Dienst) het Huishoudelijke Hulp-beleid aangepast aan de voorwaarden die de rechter heeft gesteld.

De belangrijkste veranderingen op een rij

  • In het oude beleid van uw gemeente stond dat inwoners die huishoudelijke hulp nodig hadden, voor de eerste drie uren van die hulp zelf op zoek moesten naar een persoon of organisatie die de hulp kon leveren. Eventuele extra uren werden geregeld via de Dienst. Deze drie-uren-regel is nu losgelaten. Inwoners die de hulp nodig hebben, hoeven ook niet meer zelf op zoek naar hulp, maar kunnen de hulp voor een verlaagd tarief inhuren bij een zorgaanbieder die een overeenkomst heeft met de Dienst. Voor inwoners die moeite hebben om zelf afspraken te maken over de invulling van de huishoudelijke hulp, wordt de ondersteuning volledig geregeld door de Dienst. Wat iemand zelf kan en of de hulp nodig is, wordt net als in het oude beleid beoordeeld tijdens een gesprek tussen een gebiedsteammedewerker en de inwoner.
  • Als uit een persoonlijk gesprek tussen gebiedsteam en inwoner blijkt dat de inwoner huishoudelijke hulp nodig heeft en zelf afspraken kan maken over de hulp, dan is die hulp beschikbaar voor een verlaagd tarief van € 10,50 per uur. Een groot deel van de HH-gebruikers kon in 2015 en 2016 al volgens een vergelijkbare regeling een deel van de hulp inhuren voor € 8,50 per uur. Voor inwoners van Harlingen blijft het tarief in 2017 € 8,50. In gesprek met het gebiedsteam moet dan wel vastgesteld zijn dat de hulp echt nodig is. Voor inwoners die dit tarief vanwege hun financiële situatie niet kunnen betalen, is een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten mogelijk via het gebiedsteams.
  • Inwoners die nu een eigen bijdrage voor de HH betalen aan het CAK maar straks zelf afspraken maken over de hulp, hoeven de eigen bijdrage aan het CAK dan niet meer te betalen.

Brieven en gesprekken
Het nieuwe beleid gaat in op 1 januari 2017. Alle inwoners van Noordwest-Friesland voor wie het nieuwe beleid een verandering betekent, ontvangen daarover een brief van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Voor een deel van de inwoners hangt het van de persoonlijke situatie af wat het nieuwe beleid precies voor hen betekent. De gebiedsteam van de gemeente neemt dan zo snel mogelijk contact op om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Dat gesprek zal gaan over de vraag of de huidige ondersteuning nog wel past bij de behoefte van de inwoner en bij de voorwaarden van de Wmo.

Heeft u vragen over huishoudelijk hulp of over de brief die u ontvangen heeft? Dan kunt u contact opnemen met uw gebiedsteam. De contactgegevens vindt u rechts onderaan de voorpagina van deze website.