Uitspraak van de CRvB over Huishoudelijke Hulp Wmo

Uitspraak van de CRvB over Huishoudelijke Hulp Wmo

Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitspraak gedaan in drie rechtszaken over Huishoudelijke Hulp via de Wmo. Inwoners van de gemeente Utrecht en de gemeente Aa en Hunze hadden deze zaken aangespannen. De rechtszaken gingen over de vraag of de gemeenten de Wmo 2015 goed hebben geïnterpreteerd en uitgevoerd.

Wmo 2015

De nieuwe Wmo, die is ingevoerd per 1 januari 2015, biedt namelijk keuzevrijheid en ruimte voor interpretatie. Tegelijkertijd kregen de gemeenten voor de uitvoering van de Wmo 2015 veel minder budget om huishoudelijke hulp voor inwoners aan te bieden. De combinatie van keuzevrijheid en bezuinigingen leidde tot verschillende manieren waarop gemeenten huishoudelijke hulp aanbieden.

Gevolgen van de uitspraak van de CRvB

De uitspraak van de CRvB geeft meer duidelijkheid over hoe de huishoudelijk hulp door gemeenten geregeld moet worden. De uitspraak helpt gemeenten daarmee om hun lokale beleid aan te scherpen. De gemeenten in Noordwest-Friesland en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân gaan daar de komende periode mee aan de slag. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de manier waarop indicatiegesprekken met cliënten worden gevoerd en de afspraken over huishoudelijke hulp tussen gemeenten, Dienst en zorgaanbieders.

Planning nieuw beleid en tussentijdse oplossingen

De gemeenten in Noordwest-Friesland en de Dienst onderzoeken op dit moment of en hoe het beleid rond huishoudelijke hulp kan worden aangescherpt. In september 2016 wordt een voorstel voor een nieuwe aanpak huishoudelijke hulp gedeeld met het bestuur van de Dienst, zeven wethouders van de NW-gemeenten. Als dat voorstel wordt goedgekeurd, kunnen gemeenten en Dienst aan de slag met de voorbereiding, samen met zorgaanbieders en gebiedsteams. Het nieuwe beleid zal dan vanaf 1 januari 2017 ingaan.

Wat betekent dat voor u?

Voor inwoners die vóór 1 januari 2017 nog contact hebben met het gebiedsteam of de Dienst over hun behoefte aan huishoudelijke hulp, wordt een oplossing op maat gezocht. Daarnaast neemt het gebiedsteam of de Dienst contact op met de inwoners voor wie het nieuwe beleid van toepassing is.